Myndigheter följer inte lagen vid sjukskrivning

SOCIALFÖRSÄKRING2020-04-24
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Polismyndigheten och Skatteverket följer inte lagens krav om att upprätta en plan för återgång i arbete för anställda som är sjukskrivna 60 dagar eller längre. I drygt en tredjedel av ärendena saknas en sådan plan, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning fungerar effektivt, och hur fem av de största statliga myndigheterna följer lagens bestämmelser vid längre sjukskrivningar.

Nästan sju av tio som nekats sjukpenning väljer att gå tillbaka till sitt gamla jobb, även om de bedömts ha nedsatt arbetsförmåga för just det jobbet, enligt Riksrevisionen. Många som nekas sjukpenning fortsätter att arbeta i samma reducerade utsträckning som vid tiden för avslagsbeslutet och många är tillbaka i sjukskrivning inom ett år.

Riksrevisionen har närmare undersökt hur fem av de sex största statliga arbetsgivarna - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Polismyndigheten och Skatteverket - följer lagens bestämmelser om att upprätta planer för återgång i arbete för alla anställda som är sjukskrivna 60 dagar eller längre.

Sedan 1 juli 2018 ska arbetsgivare upprätta plan för återgång i arbete senast trettio dagar in i sjukperioden, om arbetsgivaren bedömer att sjukfallet kommer att vara 60 dagar eller längre. Om man inte gör det ska det dokumenteras.

Enligt Riksrevisionen saknas en plan i 35 procent av fallen. Störst brister uppvisar Försäkringskassan, där det saknas dokumentation i hälften av de granskade ärendena. Även Arbetsförmedlingen saknar enligt Riksrevisionen i stor utsträckning planer för återgång i arbete.

”Det är anmärkningsvärt att dessa stora statliga arbetsgivare inte är bättre på att upprätta planer för återgång i arbete. De bör rimligen föregå med gott exempel”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen framhåller också att Försäkringskassan inte har informerat personerna om kommande avslag på ansökan om sjukpenning i tillräckligt god tid. Detta leder till att Försäkringskassan onödigt ofta – och länge – betalar ut sjukpenning med stöd av interimistiska beslut.

Riksrevisionen rekommenderar

Riksrevisionen riktar utifrån iakttagelser i granskningen rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att:

• säkerställa att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid innan dag 180 i rehabiliteringskedjan – exempelvis genom att begära in plan för återgång i arbete

• i god tid informera de försäkrade om kommande avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att:

• se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning för att säkerställa att de försäkrade som skriver in sig på Arbetsförmedlingen förstår konsekvenserna av att vara inskriven som arbetssökande med förhinder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.