Regeringen medger brister i rehabiliteringen

REHABILITERING2020-10-26
Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste samarbeta bättre i rehabiliteringskedjan. I en skrivelse till riksdagen ställer sig regeringen bakom Riksrevisionens granskning.

För ett halvår sedan redovisade Riksrevisionen sin granskning av fem stora statliga arbetsgivare och hur de sköter rehabiliteringen av den som är sjukskriven. Granskningen visade på brister i processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning.

Nu har regeringen i en skrivelse till riksdagen kommenterat Riksrevisionens resultat och slutsatser. I skrivelsen har regeringen inga påtagliga invändningar. Regeringen bedömer att Riksrevisionens granskning bidrar med värdefull kunskap om behovet av att myndigheterna vidareutvecklar sin samverkan.

Den allvarligaste kritiken riktade Riksrevisionen mot Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan får inte information om arbetsgivarnas insatser i ungefär vart fjärde av de granskade ärendena. Och även om Försäkringskassan informerar de sjukskrivna om att de ska skriva in sig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, tar de inte alltid till sig informationen. Arbetsförmedlingen informerar inte alla som är inskrivna med förhinder om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

Regeringen ställer sig bakom Riksrevisionens rekommendation till Försäkringskassan att säkerställa att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid före dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det kan ske genom att myndigheten begär in en plan för återgång i arbete. Det handlar också om att myndigheten i god tid informerar de försäkrade om kommande avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning.

Regeringen står också bakom Riksrevisionens rekommendation till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning, för att säkerställa att de försäkrade som skriver in sig på Arbetsförmedlingen förstår konsekvenserna av att vara inskriven som arbetssökande med förhinder.

I skrivelsen till riksdagen redovisar regeringen flera åtgärder som vidtagits som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.