Myndigheter fortsätter lägga miljoner på pr

PR2015-05-26
Försäkringskassan har under de senaste två åren betalat 27,1 miljoner kronor till pr-konsulter. Efter avslöjandet om att en chef befordrat sin flickvän köpte myndigheten »mediebildsmätningar« för över en miljon kronor.

När Publikt granskade myndigheternas inköp av pr-tjänster hösten 2012 hade de sju största köparna handlat för 60,3 miljoner kronor under en period på två och ett halvt år. Under åren 2013 och 2014 ökade samma myndigheter sina inköp. Under perioden uppgick de till sammanlagt 61,3 miljoner kronor. På årsbasis är det en ökning med 26 procent.

För ökningen svarar tre myndigheter: Sida, Kriminalvården och Försäkringskassan. Däremot har Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Socialstyrelsen dragit ned på sina pr-inköp. Arbetsförmedlingen har minskat utgifterna för pr-tjänster med 80 procent på årsbasis.

– Vi använder egna interna resurser, förklarar kommunikationsdirektör Helena Engqvist. Man kan inte kampanja fram förtroende för Arbetsförmedlingen, utan vi måste bottna i uppdraget själva. Vi jobbar integrerat med verksamheterna och utbildar kommunikativa chefer. Då har vi egen medieträning, vi på kommunikation ska vara experterna.

Försäkringskassan har gått åt andra hållet och femdubblat sina inköp av pr-tjänster. 2012, under Dan Elias­sons tid som generaldirektör, tecknade myndigheten ett mycket kostsamt treårigt avtal med pr-byrån Prime. Månad efter månad fakturerade Prime 687 500 kronor för »strategiskt stöd«. Oftast skickades fakturorna från Primes vd Markus Gustafsson till Försäkringskassans dåvarande kommunikationsdirektör Jonas Lindgren.

Efter att Expressen avslöjat att Jonas Lindgren befordrat sin flickvän och attesterat hennes fakturor – vilket senare ledde till att han fick lämna sitt jobb – köpte myndigheten »mediebildsmätningar« för över en miljon kronor av Prime.

Primes guldkantade avtal med Försäkringskassan gav pr-byrån 24,5 miljoner kronor under 2013 och 2014. Även Sida har köpt pr-tjänster av Prime, som sammanlagt tog hem 30,6 miljoner kronor – hälften av de 61,3 miljoner som de sju granskade myndigheterna handlade för tillsammans. 

Försäkringskassans nya kommunikationsdirektör Carola Määttä förklarar inköpen med den tidigare ledningens arbete för att öka förtroendet för myndigheten.

– Det behövs extern kompetens i det enorma förändringsarbete som gjorts de senaste åren. Vi behöver folk som inte sitter fast i det operativa. Då är konsulter ett stort stöd och ett viktigt strategiskt bollplank.

Hon förklarar att mediebildsmätningarna gjordes för att se hur förtroendet för myndigheten speglades i medierna. Men de gjordes före hennes tid. 

Carola Määttä tillträdde som kommunikationsdirektör i september i fjol:

– Då var många strategier lagda och vi använder inte längre Prime lika mycket. Vi ska upphandla nya konsulter efter sommaren. Jag tror inte vi kommer att ligga på samma höga nivå framgent.

Försäkringskassan har ett femtiotal egna anställda på sin kommunikationsavdelning.

STs avdelningsordförande på Försäkringskassan, Siv Norlin, ser hellre att pengarna går till något annat än pr-byråer.

– I stället för att göra käcka reklamfilmer för att öka förtroendet för myndigheten så borde resurserna satsas på att handläggarna har en bra arbetsmiljö och kan vara trevliga. Det bygger förtroende.

 

Publikt förtydligar: Försäkringskassan har köpt »mediebildsmätningar« under en längre tid, såväl före som efter Expressens avslöjanden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

PR-köp
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.