Myndigheter ska förstärka säkerheten

RÄTTSVÄSENDET2023-10-30

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får regeringens uppdrag att förstärka säkerhetsarbetet för att möta den organiserade brottsligheten. ”Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande”, framhåller justitieminister Gunnar Strömmer, M, i ett pressmeddelande.

Medarbetare i rättsväsendet riskerar enligt regeringen att utsättas för otillåten påverkan när personer med koppling till bland annat organiserad brottslighet lagförs. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten är två av de myndigheter inom rättsväsendet som därför ställs inför nya säkerhetsrelaterade utmaningar, konstaterar regeringen, och uppdrar dem att förstärka sitt säkerhetsarbete.

”Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande – den infiltrerar politiska partier och myndigheter, den utövar påtryckningar på offentliga beslutsfattare och skrämmer vittnen till tystnad. Det är givetvis oerhört allvarligt när hot, våld och trakasserier riktas mot medarbetare, men i förlängningen är det också ett mycket allvarligt angrepp på vårt demokratiska system”, kommenterar Gunnar Strömmer regeringsuppdraget i pressmeddelandet.

Regeringen konstaterar att både Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bedriver ett aktivt säkerhetsarbete. Säkerhetsfrågor får stort genomslag i myndigheternas arbete med den fysiska säkerheten. Men det är angeläget att säkerhetsarbetet intensifieras i takt med samhällsutvecklingen och ligger steget före, för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i hela verksamheten, skriver regeringen i pressmeddelandet.

I uppdraget ingår såväl medarbetarskydd som verksamhetens skydd mot otillåten påverkan ur ett bredare perspektiv. Myndigheterna ska redogöra för hur samverkan med övriga relevanta myndigheter inom rättsväsendet kring säkerhetsarbetet ser ut, och om det finns behov av en utvecklad samverkan. Synpunkter ska inhämtas från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Uppdragen ska delredovisas av respektive myndighet senast 1 april 2024 i den del som avser medarbetarskyddet. Senast 1 november 2024 ska uppdragen slutredovisas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA