Bild: Mostphotos.

Myndigheternas miljöarbete ska stärkas

STATSFÖRVALTNING2020-02-14

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att de statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet för att nå Sveriges miljömål och genomförandet av miljödimensionen i Agenda 2030.

”Staten ska gå före i klimatarbetet. Genom att vara ett gott föredöme kan vi visa vägen framåt för andra”, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin, MP, regeringens ambitioner i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet har flera myndigheter redan förbättrat sitt systematiska miljöarbete. Men samtidigt visar Naturvårdsverkets senaste redovisning av myndig­heternas miljöledningsredovisningar att såväl myndigheternas samlade koldioxidutsläpp från tjänste­resor och transporter som den totala energianvändningen under de senaste två åren har ökat något. Andelen av upphandlingsvärdet där myndigheterna ställer miljökrav har dessutom minskat.

I den översyn som nu ska göras ingår att Naturvårdsverket granskar de statliga myndigheternas redovisningskrav, både för direkt och indirekt miljöpåverkan. Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.