Naturvårdsverket tvingas betala miljoner för felaktig upphandling

NATURVÅRDSVERKET2024-04-04

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att Naturvårdsverket ska betala 6,7 miljoner kronor i straffavgift sedan myndigheten genom direktupphandling förlängt ett avtal om ett dokumenthanteringssystem. Förvaltningsrätten går därmed helt på Konkurrensverkets linje.

I februari 2023 ingick Naturvårdsverket ett avtal om ärende-, dokument- och arkivhanteringssystem med en leverantör som myndigheten tidigare haft ett avtal med. Det nya avtalet, med ett värde av 90 miljoner kronor, annonserades inte ut. Naturvårdsverket har i målet hävdat att myndigheten är beroende av att använda systemen i flera år till och att den källkod som systemen bygger på tillhör leverantören. Därmed skulle det vara fråga om den typ av ensamrätt som ges undantag från annonseringsplikten.

Det ansåg dock inte Konkurrensverket, som i stället menade att Naturvårdsverket genomfört en otillåten direktupphandling. I sin dom delar förvaltningsrätten den bedömningen.

Naturvårdsverket hävdar i målet att det skulle ta uppemot sex år att göra en helt ny upphandling av systemen. Det kommenteras av förvaltningsrätten i domen med orden ”Att en upphandlande myndighet råkat i brådska beroende på egen bristande planering grundar inte rätt till direktupphandling”.

Naturvårdsverket kommer inte att överklaga domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA