Nu gäller kollektivavtal vid distansarbete i grannland

DISTANSARBETE2024-04-03

Arbetsgivarverket och facken inom det statliga området har kommit överens om att centrala kollektivavtal ska gälla vid två typiska situationer då statligt anställda distansarbetar utomlands.

Tidigare har kollektivavtalen på det statliga området inte gällt utomlands, men nu har parterna slutit ett avtal som innebär att kollektivavtal och kollektivavtalsförsäkringar gäller vid två specifika typfall av distansarbete från utlandet.

Det första fallet gäller personer som har sin arbetsplats i Sverige, men är bosatta i ett närliggande land, det vill säga Danmark, Norge eller Finland, och vanligtvis dagpendlar till jobbet i Sverige. De omfattas nu av det centrala kollektivavtalet när de distansarbetar från hemmet.

Det andra fallet rör arbetstagare som under en kortare period, en till två veckor, vid enstaka tillfällen distansarbetar från annat land inom EU/EES.

Arbetsgivarverket skriver dock på sin sajt att det finns problem som kan uppstå vid distansarbete från utlandet som inte kan lösas genom kollektivavtal. Därför ”kan det finnas goda skäl för myndigheterna att vara försiktiga och restriktiva i fråga om att medge sådant arbete även fortsättningsvis”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA