Ny behandling av utmattningssjuka visar lovande resultat

ARBETSMILJÖ2021-05-05
Tre år efter att lärare sjukskrivna för utmattning fått behandling i Lärarprojektet syntes fortfarande en god effekt på återgången i arbete. Satsningen, som i framtiden skulle kunna utvidgas till fler yrkesgrupper, innebär också en ekonomisk vinst för samhället, konstaterar Karolinska institutet i en ny rapport.

Det var efter en oroväckande ökning av antalet lärare som sjukskrevs för stress och utmattning som Karolinska institutet påbörjade en studie med målsättningen att hitta en bättre behandlingsform för sjukdomen.

Personerna som valdes ut till studien, som genomfördes under 2016, fick delta i en behandling som bedrevs i internatform, långt bort från hemmet och arbetsplatsen och innehöll schemalagda aktiviteter. Lärarna fick stöd av ett team med olika kompetenser, där bland annat läkare, psykologer och fysioterapeuter ingick. Som en del i behandlingen fick deltagarna även träffa kolleger med liknande problem.

I en uppföljning ett och ett halvt år efter behandlingen kunde forskarna bakom studien se positiva resultat. Gruppen som hade genomgått behandlingen hade 16 procent mindre sjukfrånvaro i jämförelse med en kontrollgrupp.

På uppdrag av Regeringskansliet har nu en ny uppföljning genomförts, tre år efter behandlingen, för att undersöka metodens långsiktighet inför eventuella satsningar på fler yrkesgrupper.

Även efter tre år var sjukskrivningsgraden lägre för gruppen som fått behandlingen. I kontrollgruppen jobbade omkring 72 procent heltid, medan samma siffra för de som fått behandling var 81,5 procent. Procentsatserna motsvarar 30 heltidstjänster i kontrollgruppen och 35 i patientgruppen.

I rapporten konstaterar de ansvariga för projektet att samhällskostnaden för fem personer som är sjukskrivna under ett och ett halvt år ligger på omkring 3,5 miljoner kronor. Då räknas inte kostnader för läkarbesök, rehabilitering eller minskad produktivitet in. Lärarprojektet och behandlingen kostade totalt omkring 2 miljoner kronor eller 45 000 kronor per person och innebar alltså en vinst för samhället på 1,5 miljoner kronor.

De ansvariga för projektet noterar samtidigt att det är svårt att bedöma effekten av behandlingen fullt ut på grund av den hårdare tillämpningen av 180-dagars-regeln. Många i kontrollgruppen hade fortfarande besvär, men hade ändå återgått i arbete på grund av utförsäkring eller försämrad ekonomi.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.