Ny myndighet för totalförsvarsanalys föreslås

STATSFÖRVALTNING2022-01-13
En särskild utredare föreslår att den nya statliga myndigheten Totalförsvarsanalys inrättas. Myndigheten ska säkerställa att inriktningen på totalförsvaret ger avsedd effekt.

Den särskilda utredaren Barbro Holmberg föreslår att den nya myndighetens huvuduppgift ska vara att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Myndigheten ska ha fokus på totalförsvarets samlade funktionssätt och utgå från de övergripande målen för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret. Enigt utredaren ska Totalförsvarsanalys bidra till att säkerställa att inriktningen på totalförsvaret ger avsedd effekt och att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Utredningens uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för, myndighetens ledningsform, lämna förslag om i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten samt lämna nödvändiga författningsförslag.

”Min bedömning är att den nya myndigheten kommer att bidra till att skapa en bättre helhetsbild och överblick av totalförsvaret. Den nya myndigheten föreslås bland annat få i uppgift att utvärdera de samlade effekterna av och kostnadseffektiviteten i statliga insatser inom totalförsvaret. Regeringen kommer därmed att få ett gediget kunskapsunderlag för att fortsätta utveckla totalförsvaret, så att det ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt”, konstaterar den särskilda utredaren Barbro Holmberg i ett pressmeddelande.

Totalförsvarsanalys ska huvudsakligen utgå från andra statliga myndigheters uppföljning och underlag om verksamheter som rör totalförsvaret. Men myndigheten ska också kunna ta in kompletterande information från andra aktörer än statliga myndigheter, när det är nödvändigt.

Den nya myndighetens ansvarsområde ska inte omfatta försvarsunderrättelseverksamhet och viss underrättelseverksamhet som Säkerhetspolisen bedriver. Detsamma ska också gälla Försvarsmaktens säkerhetsunderrättelseverksamhet samt frågor som rör regeringens roll under höjd beredskap.

Utredningen föreslår att regeringens möjlighet att ge särskilda uppdrag till myndigheten ska utnyttjas restriktivt och att omfattningen av särskilda uppdrag inte bör överstiga hälften av myndighetens kapacitet.

Utredningen tar inte ställning till var den nya myndigheten lokaliseras, men understryker att den kan ha fördel av att samlokaliseras med någon myndighet som har redan befintliga strukturer för säkerhetsskydd. För kompetensförsörjningen är det enligt utredningen viktigt att myndigheten lokaliseras till en ort där det finns universitet eller högskola.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.