Ny strategi för arbetsmiljön

ARBETSMILJÖ2021-02-12
Regeringen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. I strategin ingår ett nytt nollvisionsmål – att ingen ska behöva dö på grund av sitt arbete.

Den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterat har fyra huvudmål:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

I strategin konstateras att arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. En god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen.

I strategin prioriteras arbetsmiljöfrågorna för att alla ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. En central del för att skapa ett längre och hållbart arbetsliv är enligt regeringen att också bättre ta till vara äldres kompetens och erfarenhet. Arbetsgivares attityder till och nyttjande av senior arbets­kraft behöver förbättras.

Regeringen lanserar en utvidgad nollvision om att ingen ska behöva dö varken på sitt arbete eller som följd av sitt arbete. Därmed innefattas även arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel cancer, annan sjukdom och suicid. 

Regeringen vill se över hela regelverket kring arbetsmiljön. Det behöver anpassas till dagens och morgondagens arbetsliv. Arbetsmiljöreglerna måste ge samma skyddsnivå för kvinnor och män oavsett yrke, bransch eller sektor. En god arbetsmiljö är avgörande för att säkerställa kompetens i olika sektorer, konstaterar regeringen. Det gäller såväl inom offentlig sektor som inom det privata näringslivet. Arbetsmiljön behöver därför bli bättre. För att attrahera och behålla kompetens inom bland annat vård och omsorg krävs trygga anställningar, en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i arbetet. Arbetet för en förbättrad arbetsmiljö går hand i hand med arbetstagares arbetsvillkor och trygghet i stort.

Det finns ett behov av stärkt skydd för arbetstagare vid diskriminering, trakasserier och hot av utomstående som kunder, patienter, passagerare eller brukare. Regeringen ser också ett behov av att frågan om mobbning i arbetslivet uppmärksammas och att åtgärder vidtas för att motverka förekomsten av mobbning på arbetsplatser.

Det ska enligt regeringen inte löna sig att försumma arbetstagarnas rätt till en god arbetsmiljö. Människohandel eller människoexploatering ska inte före­komma. Seriösa företag som följer reglerna ska inte kunna konkurreras ut av företag som bryter mot lagar och regler.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.