Nya säkerhetsbedömningar införs inom SiS

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-03-10

Statens institutionsstyrelse, SiS, inför nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Det är enligt ett pressmeddelande en del i arbetet med att höja tryggheten för både medarbetare och målgrupper för verksamheten.

De nya säkerhetsbedömningarna i SiS ska ge en samlad bild av historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till exempel hot, våld, avvikning och fritagning, skriver myndigheten.

”Syftet med våra nya säkerhetsbedömningar är att reducera säkerhetsrisker, möjliggöra bättre anpassningar av vård och behandling och att öka tryggheten för både målgrupper och medarbetare”, framhåller SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson i pressmeddelandet.

Redan i december 2021 fattade SiS ett inriktningsbeslut att införa strukturerade säkerhetsbedömningar som ett komplement till andra bedömningar som används i verksamheten. Sedan dess har förberedelserna för implementering pågått på flera håll inom myndigheten. Bland annat har utbildningar genomförts och ett antal institutioner har påbörjat arbetet med att införa säkerhetsbedömningar.

De nya strukturerade säkerhetsbedömningarna har fyra nivåer som ska vara vägledande för vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna för framförallt våld, avvikningar och fritagningar. En korrekt bedömd nivå ska enligt pressmeddelandet bidra till en tryggare arbetsmiljö för SiS medarbetare och ge barn, ungdomar och klienter möjlighet till en tillsynsnivån som är anpassad efter individens behov.

”Säkerhetsbedömningen ska alltid hållas aktuell och utgå från individen. Det innebär att säkerhetsnivån både kan revideras ned eller höjas. Vi skapar nu en sammanhållen, strukturerad riskhanteringsprocess och minskar riskerna för godtyckliga bedömningar”, understryker Christer Johansson.

Senast 31 oktober ska SiS placeringsenhet och alla institutioner ha fungerande rutiner i enlighet med de nu beslutade riktlinjerna för säkerhetsbedömning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA