SiS inför ny säkerhetsbedömning

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-12-08

Statens institutionsstyrelse, SiS, ska införa en ny modell för säkerhetsbedömning av intagna. Den ska ge en tydligare bild av möjliga säkerhetsrisker och underlätta beslut om åtgärder för att minska riskerna.

SiS har enligt ett pressmeddelande beslutat att införa strukturerade säkerhetsbedömningar för samtliga ungdomar och klienter i verksamheten. Bedömningarna ska ge en aktuell och samlad bild av förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden. De är också tänkta att underlätta bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna. Den nya modellen ska också hjälpa till att skapa en tryggare arbetsmiljö för SiS anställda.

”Att införa strukturerade säkerhetsbedömningar är en betydande förändring och utgör en viktig del i myndighetens arbete med att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Syftet med denna åtgärd är ytterst att skapa en tryggare miljö både för våra ungdomar och klienter och SiS medarbetare”, framhåller generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i pressmeddelandet.

SiS har också tidigare arbetat med olika slags riskbedömningar, men det har enligt myndigheten inte funnits någon samlad och aktuell dokumentation av risker och riskreducerande åtgärder. Ingen av de riskbedömningar som tidigare gjorts har varit specifikt utvecklade för att bedöma risken för avvikande eller fritagning.

Den nya modellen leder till en slutlig bedömning i fyra nivåer. Den bygger på historiska och aktuella faktorer, som individens mående och beteende, tidigare hot- och våldshändelser, tidigare avvikningar och andra relevanta faktorer. Bedömningen ska sedan fungera som stöd i planeringen av arbetet, och som ett underlag för beslut som kräver riskbedömningar, till exempel utevistelser eller riskfyllt ensamarbete. Den ska därför vara lättillgänglig i SiS klientadministrativa system.

SiS nya säkerhetsbedömning ska börja tillämpas under våren 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA