Omfattande krav på bättre säkerhet

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-02-03
En enhetlig larmorganisation införs inom Statens institutionsstyrelse. Men fler insatser för säkerheten krävs – annars hotar ett vite från Arbetsmiljöverket på 800 000 kronor.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är på väg att införa en ny och enhetlig larmorganisation, där det ska finnas en larmledare tillgänglig dygnet runt på alla ungdomshem och hem för vård av missbrukare. En förbättring av larmhanteringen är ett av de krav som Arbetsmiljöverket ställt på SiS för att förbättra säkerheten för anställda och klienter.

STs avdelningsordförande Thord Jansson är positiv till förändringarna.

– Det är bra att det blir en enhetlig struktur, det har sett lite olika ut på olika institutioner. Men de små institutionerna kanske inte en personalstab som klarar det, så det kan behövas extra personal, säger han.

SiS har under senare tid gjort flera förändringar för att öka säkerheten. En ny säkerhetsorganisation har införts och institutionerna har säkerhetsklassats i tre steg.

Men myndigheten måste göra mer, enligt ett föreläggande från Arbetsmiljöverket från i höstas. En genomgång som verket gjort visar att 780 allvarliga tillbud eller olyckor på SiS anmäldes mellan år 2015 och april 2021. Över hälften av dem var kopplade till våld, rån, hot och/eller chock.

De krav som Arbetsmiljöverket ställer omfattar flera områden: rutiner för undersökning och riskbedömning av klienter, utbildning om hot- och våldssituationer, larm, säkerhetsrutiner och ensamarbete.

När det gäller ensamarbete bedömer Arbetsmiljöverket att sådant arbete utförts ”i situationer där risken för våld och hot om våld varit påtaglig”, vilket inte är tillåtet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I organisationen finns också oklarheter kring vad ensamarbete innebär och när det får förekomma, anser Arbetsmiljöverket. Ett av de krav som nu ställs på SiS är att ta fram skriftliga rutiner som anger vid vilka arbetsuppgifter, arbetsmoment, enheter, avdelningar eller säkerhetsnivåer där ensamarbete inte ska förekomma alls.

– Hanteringen av ensamarbete har historiskt inte varit myndighetens starka sida, kommenterar Thord Jansson. Institutioner väger situationer olika, och ibland har kravet på behandling vägt för mycket över kravet på säkerhet. Det är också en fråga om resurser.

Flera arbetsgrupper inom myndigheten arbetar nu med förbättringar av säkerheten. Fack och skyddsombud är representerade, säger Thord Jansson. Förbättringarna måste enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande vara genomförda senast 15 mars, annars riskerar man ett vite på 800 000 kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.