Thord Jansson, ST inom SiS.
Bild: Casper Hedberg
Thord Jansson, ST inom SiS.

Sänkta krav när SiS ska säkra bemanningen

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-10-14
Intern utbildning och sänkta kompetenskrav ska bidra till att vända rekryteringsproblemen och stoppa utflödet av personal från Statens institutionsstyrelse, SiS, enligt en ny kompetensförsörjningsplan. Men Thord Jansson, avdelningsordförande för ST inom SiS, varnar för att flera knäckfrågor, som låga löner och bristande arbetsmiljö, kvarstår.

I mars fick Statens institutionsstyrelse, SiS, uppdraget av regeringen att ta fram en plan för hur myndigheten ska klara sin kompetensförsörjning. Då hade SiS i flera år brottats med stora svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Publikt har återkommande rapporterat om en hög personalomsättning, stor andel visstidsanställda, utsatt arbetsmiljö och låga löner på myndigheten.

En stor förändring, som lyfts fram i den nu färdiga kompetensförsörjningsplanen, är att det formella kompetenskravet för behandlingsassistenter sänks i år, när ytterligare yrkeskategorier införs.

Från och med nu behöver behandlingsassistenter bara ha gått ut gymnasiet och ha erfarenhet av att arbeta med personer i en utsatt situation. Det tidigare kravet på en tvåårig eftergymnasial utbildning gäller nu endast för den nyinrättade tjänsten behandlingspedagog.

Det betyder att SiS kan tillsvidareanställa många behandlingsassistenter som tidigare har varit visstidsanställda, eftersom de inte har levt upp till de tidigare kompetenskraven.

Förhoppningen är att förändringen ska bredda rekryteringsbasen, bromsa den höga personalomsättningen och minska andelen visstidsanställda inom SiS, berättar Maria Emtfors, enhetschef på myndighetens HR-avdelning. I dag saknar var tredje medarbetare på myndigheten fast anställning.

– Andelen visstidare har varit för stor. Med den här förändringen möjliggör vi för fler att få en tryggare anställningsform. Det skapar också en ökad stabilitet för hela teamet som jobbar närmast våra klienter och ungdomar, säger hon.

Maria Emtfors lyfter också fram insatser för att stärka myndighetens arbetsgivarvarumärke och den för i år nya interna grundutbildningen som viktiga faktorer för att få fler att söka sig till och stanna kvar inom SiS.

ST inom SiS välkomnar stora delar av den nya planen, men avdelningsordföranden Thord Jansson ser också att en tung fråga, lönerna, knappt berörs alls. I augusti i år var medellönen för en behandlingsassistent 26 854 kronor i månaden. Medellönen för en behandlingspedagog var 28 870 kronor i månaden. Det duger inte, anser Thord Jansson.

– Nej, det gör det inte, inte med tanke på vår arbetsmiljö och vilka vi har hand om. Det handlar om personer där samhället har misslyckats totalt. Det säger lite om hur svårt jobb det här är. Lönerna är inte bra i förhållande till de krav som ställs på våra medarbetare, säger han.

En annan knäckfråga är arbetsmiljön, enligt Thord Jansson, som anser att myndigheten har gjort flera bra övergripande förändringar – bland annat har en ny säkerhetsavdelning inrättats. Men, tillägger han, än så länge har effekterna av det inte synts på institutionerna.

– Vi har fortfarande rapportering om våld och hot på avdelningarna, även om det här är ett steg åt rätt håll. Nu hänger det på att vi får en likhet över hela myndigheten. Dessutom behövs en höjd grundbemanning på flera institutioner, framför allt inom missbruksvården på LVM-hemmen, säger Thord Jansson.

Han oroas också över att arbetsgivaren vill göra större förändringar av arbetstiderna som berör många anställda. Eftersom förhandlingar om förslaget just nu pågår vill Thord Jansson inte gå in på några detaljer, men han varnar för att det kan innebära försämringar.

– Det är ett förslag som är motstridigt om man vill behålla personal. Vi är konkurrensutsatta och det här riskerar minska arbetsgivarens attraktivitet, säger Thord Jansson.

Maria Emtfors vill inte kommentera de pågående samtalen om arbetstiderna eller hur arbetsgivaren ser på kravet om ett lönelyft inom SiS.

– Det är inget som jag kan uttala mig om här, men vi måste följa upp och analysera vårt löneläge så att det är i paritet men övriga likvärdiga arbetsplatser, säger Maria Emtfors.

Däremot delar hon STs syn på vikten av att öka säkerheten på arbetsplatserna. Bland annat hoppas hon att de säkerhetssamordnare som i år har tillsatts på alla institutioner ska göra skillnad.

– Det hoppas vi ska märkas omgående. Myndigheten har satsat stort på åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten men det kommer att ta tid innan vi befinner oss där vi vill vara, säger Maria Emtfors.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.