Längst ned i artikeln finns en fullständig tabell.
Längst ned i artikeln finns en fullständig tabell.

Så hög är myndigheternas personalomsättning

STATSFÖRVALTNING2019-05-09
Var åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.

En tabell över personalomsättningen vid enskilda myndigheter finns i slutet av artikeln.

Att en myndighet har hög personalomsättning kan ha flera orsaker. Det kan bero på stora pensionsavgångar eller många visstidsanställningar. Det kan också bero på att myndigheten har flyttats efter politiska beslut. 

På omlokaliserade Inspektionen för socialförsäkringen har exempelvis mer än hälften av de anställda, 54 procent, slutat mellan september 2017 och september 2018, visar Arbetsgivarverkets statistik. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är siffran 41 procent.

Det ska jämföras med genomsnittet för samtliga myndigheter, som är 12,6 procent enligt Arbetsgivarverket.

Uppgifterna om personalomsättningen på enskilda myndigheter är framtagen av Arbetsgivarverket på begäran av Publikt. Alla statliga myndigheter med fler än 20 anställda finns med i sammanställningen, som omfattar alla anställda med månadslön, oavsett anställningsform.

Barnombudsmannen, en liten myndighet med ett trettiotal anställda, toppar listan. Där slutade 61 procent av personalen mellan 2017 och 2018.

En orsak är att Barnombudsmannen till stor del är uppdragsfinansierad och därför har många tidsbegränsat anställda, säger Kristina Geiger som är chef för förvaltning och verksamhetsstöd på myndigheten.

Men det var också många medarbetare som slutade inför bytet av barnombudsman – myndighetens chef – i september 2018.

– Det är alltid så när man byter chef att en del funderar på om de ska sluta eller inte. Alla chefer hos oss är nya.

Nu är Kristina Geigers förhoppning att förvaltningsanslagets andel av budgeten ska öka, så att det blir möjligt att ge fler medarbetare tillsvidareanställningar.

– Den här ryckigheten är ju inte bra för någon, säger hon.

På Upphandlingsmyndigheten avslutade en tredjedel, 34 procent, sin anställning mellan september 2017 och september 2018.

Myndighetens kommunikationschef Åsa Olsson tror att en bidragande orsak kan vara att myndigheten är relativt ny. Den bildades i september 2015.

– I början var mycket oklart om myndighetens uppdrag, så många slutade för att jobbet kanske inte blev som de hade tänkt sig. Vi hade också många tidsbegränsade regeringsuppdrag de första åren.

Men läget har stabiliserats, förklarar Åsa Olsson och tillägger att den senaste medarbetarundersökningen visar att de flesta numera är nöjda med sin arbetsmiljö.

Av de anställda på Länsstyrelsen i Blekinge län lämnade 22 procent sitt jobb under mätperioden.

Länsrådet Helena Morgonsköld säger att det har flera orsaker, men att många har långa pendlingsavstånd och gärna byter till jobb närmare hemorten om de har möjlighet. Dessutom konkurrerar Boverket, även det i Karlskrona, om de anställda.

– I fjol utökade de sin verksamhet och många gick dit, förklarar hon.

STs vice sektionsordförande vid länsstyrelsen, Annie Lees, tycker att det är viktigt att ta reda på exakt varför anställda lämnar myndigheten.

– Det är inte jättebra att var femte kollega byts ut. Jag tror att en orsak kan vara löneläget, säger hon.

Statens institutionsstyrelse, SiS, hade en personalomsättning på 18 procent mellan september 2017 och september 2018.

STs avdelningsordförande på SiS, Thord Jansson, är inte överraskad.

– Vi är inte så förvånade. SiS har många visstidsanställda och ett antal problem med arbetsmiljön. Det förekommer en del hot och våld, vilket bidrar till att folk tröttnar och byter jobb.

Thord Jansson menar att det behövs bättre arbetsmiljö och bättre lön för att anställda ska stanna längre.

Trafikverket är en av de myndigheter som med en personalomsättning på 7 procent ligger långt under genomsnittet på 12,6 procent.

STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson tror att det beror på att Trafikverket vuxit kraftigt de senaste åren.

– Vi har högkonjunktur här. Myndigheten har anställt 3 000 fler på tre år, så det finns stora möjligheter att byta jobb internt om man tröttnat på det man har.

Jerk Wiktorsson tror däremot inte att den låga personalomsättningen skulle bero på att de anställda vid Trafikverket har bättre villkor eller en bättre arbetsmiljö än på andra håll.

STs ordförande Britta Lejon säger att det i och för sig inte är förvånande att många byter jobb under en högkonjunktur eller att anställda inte följer med vid en omlokalisering.

– Men det där är en väldigt viktig siffra att hålla koll på för ledningen. För den säger något om hur folk trivs på arbetsplatsen. En extremt hög siffra kan visa att allt inte står rätt till, säger Britta Lejon.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.