Forskare kritisk till SiS ungdomsvård

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-04-07

Vården vid Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem handlar oftare om inlåsning och kontroll än vård, enligt en ny avhandling.

Doktoranden Kajsa Nolbeck har skrivit sin avhandling i vårdvetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om situationen på SiS ungdomshem. Enligt avhandlingen är vårdsituationen svår både för unga och personal, skriver TT. Det finns ofta organisatoriska brister på hemmen och det råder en syn på ungdomarna som potentiellt farliga.

Kombinationen av en blandning av målgrupper, en säkerhetspräglad vårdmiljö och personalens särskilda befogenheter, skapar enligt Kajsa Nolbeck hinder för både vård och behandling. Det är svårt att bygga förtroendefulla relationer mellan ungdomar och personal.

”Resultatet blir oftare inlåsning och kontroll än vård på hemmen på grund av personalens bristande förutsättningar”, säger Kajsa Nolbeck till TT.

Enligt Kajsa Nolbeck ger hennes doktorsavhandling vetenskapligt stöd för den kritik mot SiS ungdomshem från såväl svenska barnrättsorganisationer som från FN. Hennes förhoppning är att hennes avhandling ska bidra till diskussionen kring SiS-hemmen.

”Man måste bestämma sig för vad SiS är, vad det ska vara, samt syfta till. Och hur ska det här med säkerhet relatera till vård och behandling rent konkret i vardagen för personalen som ofta saknar stöd och förutsättningar för hur de ska göra. Nu lämnas detta ganska öppet”, säger Kajsa Nolbeck till TT.

Kajsa Nolbecks avhandling bygger på fyra delstudier där hon granskat och analyserat vårdmiljön på SiS-hem. Hon har enligt TT haft tillgång till enkät- och registerdata och genomfört en deltagande observationsstudie på två hem, en så kallad etnografisk fotostudie på tre hem samt en fokusgruppstudie med personal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA