Var femte ung i tvångsvården är otrygg

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-03-03

Var femte ung person som bor på statliga ungdomshem känner sig otrygg, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i sin årsrapport för 2021. Otryggheten är enligt Ivo kopplad både till andra boende och till personalen.

De brister som Ivo redovisar vad gäller ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS, rör till stor del anställdas användning av våld mot barn och unga. Vid inspektioner har Ivo uppmärksammat att ”barn utsätts för farliga nedläggningar och fasthållning där personalen tagit strypgrepp och satt knän i ryggen”.

I ett allvarligt fall har tillsynsmyndigheten beslutat om stängning av verksamheten. Ett annat ungdomshem har fått ett föreläggande med krav på omedelbara åtgärder på grund av rasism, diskriminering och våld från personalen.

Men det finns enligt Ivo också saker som utvecklas i en positiv riktning. Ivo samlar in synpunkter från barn och unga på särskilda boenden genom enkäter. Bland dem som bor på statliga ungdomshem har andelen som känner sig skyddade mot kränkningar på boendet ökat, och skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat. Bland pojkar har andelen som alltid eller ofta känner sig skyddade ökat från 79 till 85 procent, bland flickorna är motsvarande siffror 46 respektive 69 procent.

Ivo fick förra året ett regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av SiS vård av unga flickor. Bland annat ska Ivo granska hur SiS tillämpar sin befogenhet att avskilja en ungdom från gruppen under upp till fyra timmar. I samtal som Ivo haft med 214 ungdomar framkom att 41 av dem varit med om detta, främst flickor.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA