Nya svårigheter kan vänta passhanteringen

POLISEN2023-09-13

Under 2022 drabbades Polismyndigheten av en större efterfrågan på pass än man förmådde möta. Nu visar en rapport från myndighetens internrevision att passverksamheten riskerar att möta olika nya utmaningar de närmaste åren.

I april 2022 beslutade Polismyndigheten att passverksamheten skulle ledas som en nationell särskild händelse. Syftet var att komma till rätta med de mycket långa väntetiderna. I samråd med internrevisionen beslutade rikspolischefen Anders Thornberg även om en särskild rådgivningsgranskning av myndighetens passhantering. Utgångspunkt var den omfattande kritiken och syftet att bedöma polisens interna styrning och kontroll i passhanteringen.

Internrevisionen konstaterar nu att passverksamheten kommer att lösa sitt uppdrag under 2023, eftersom den har fått bättre dimensionering. Antalet tider är fler än antalet passansökningar. Polisen bemannar ett antal passtationer som inte blir besökta. Det leder enligt rapporten till att passhandläggare stundtals är sysslolösa.

Den utökade dimensioneringen kommer enligt internrevisionen att leda till att passverksamheten kommer att gå med underskott i år.

Utredarna har genomfört intervjuer med ett antal verksamhetsansvariga runt om i landet. En övervägande del av de intervjuade menar att budgeteringen av passverksamheten är problematisk. Det är en utmaning att samtidigt få ihop anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet, liksom att hitta sysselsättning inom den ordinarie verksamheten för underutnyttjad personal i passverksamheten utan att tränga ut andra grupper av civilanställda.

Internrevisionen ser en risk i att det fokus som för närvarande finns på passverksamheten minskar med tiden:

”Det finns en risk att förändringar eller nya händelser, interna som externa, leder till att myndighetens lärdomar och slutsatser från 2022 kan falla i glömska. Internrevisionen vill därför betona vikten av ett fortsatt fokus på passverksamheten”, skriver man i sin rapport.

Under 2023 kommer det inte att bli några problem att upprätthålla servicen, men internrevisionen förutspår att det kan bli ett ökat tryck 2025 och 2027, då många människor kan komma att begära förnyelse av sina pass. I rapporten rekommenderar revisionen en översyn av utbildningar av passhandläggare i syfte att om möjligt öka effektiviteten, samt ett förtydligande av hur man ska hantera arbetstid kopplat till avgiftsfinansierad verksamhet kontra ordinarie verksamhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA