Nytt avtal för spårtrafiken klart

SPÅRTRAFIKEN2023-05-15

På måndagsmorgonen skrev ST under ett nytt avtal för spårtrafiken. Det tvååriga avtalet har ett värde på sammanlagt 7,4 procent och innehåller förbättringar av reglerna för schemaändringar. En arbetsgrupp får i uppdrag att se över frågan om ensamarbete. ”Givet läget som varit är vi riktigt nöjda med resultatet”, säger STs biträdade förhandlingschef Niklas Simson.

Efter långa förhandlingar kom parterna inom spårtrafiken på måndagsmorgonen överens om ett nytt branschavtal.

Uppgörelsen innebär bland annat löneökningar och avsättningar till flexpension i nivå med märket, det vill säga totalt 7,4 procent under den tvååriga avtalsperioden.

Dessutom innebär avtalet att det införs en tydlig reglering av sena schemaändringar, som innebär att arbetstagare ska kompenseras för ändringar som görs med kortare framförhållning än 14 dagar. Ju senare ändringen kommer och ju större den är, desto högre blir kompensationen.

En liknande reglering har funnits även tidigare, men den tog inte hänsyn till hur omfattande schemaändringen var.

STs biträdande förhandlingschef Niklas Simson konstaterar att den tidigare modellen uppenbarligen blev för billig för arbetsgivarna.

– Vi hoppas att den här lösningen ska bli dyrare. Vi tror att förutsättningarna finns för att antalet sena schemaändringar ska bli färre. Det kommer vi att hålla ögonen på noggrant, säger han.

Enligt Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, finns det två skäl till att arbetsgivarna tvingas göra sena schemaändringar. Det första är att Trafikverkets trafikplanering inte fungerat, vilket Publikt skrivit om tidigare.

– Ibland får arbetsgivarna tåglägena så sent som två dagar innan, trots att lagen säger 18 veckor innan. Då är det inte konstigt alls att man nödgas göra sena schemaändringar, säger Pierre Sandberg.

Den andra anledningen han lyfter fram är lokförarbristen.

– För att minska antalet sena schemaändringar måste vi lösa utmaningen med att vi har för få lokförare.

Hur ska ni ska lyckas locka fler lokförare när arbetsgivarens möjlighet till sena schemaändringar finns kvar?

– Schemaändringsperspektivet är bara ett perspektiv när vi pratar attraktivitet. Det finns andra delar som kan locka.

När det gäller det omdiskuterade ensamarbetet har parterna kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över frågan. Många hade kanske hoppats på att förhandlingarna skulle leda till ett mer konkret resultat, men enligt Niklas Simson är arbetsgruppen ett stort framsteg.

– Man ska vara medveten om att detta är en mycket komplex fråga. Nu har vi skapat ett bord där arbetsgivaren måste sätta sig ned med oss och försöka komma fram till en lösning. Det är ett stort framsteg eftersom arbetsgivaren hittills duckat en dialog, säger han.

Niklas Simson poängterar att konflikten som rör ensamarbete på pendeltågen i Stockholm kvarstår och att Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstoppet kommer att överklagas.

– Den processen fortgår, säger han.

Pierre Sandberg menar att arbetsgruppens fokus kommer att ligga på hur parterna gemensamt vill att branschen ska utvecklas framöver. De kommer inte att diskutera den rådande situationen på pendeltågen i Stockholm.

– Det vore olämpligt eftersom det caset är föremål för rättsprövning, säger Pierre Sandberg.

Avtalsförhandlingarna mellan Almega Tågföretagen och facken, utöver ST och Seko även de två Saco-förbunden Sveriges ingenjörer och SRAT, har kantats av konflikter. I början av maj varslade Seko om strejk, vilket fick arbetsgivarsidan att pausa förhandlingarna med samtliga fackförbund. ST ville fortsätta förhandlingarna och begärde frivillig medling. Förhandlingarna återupptogs sedan, enligt medlarnas direktiv, och alla parter accepterade till slut medlarnas hemställan. Därmed blev det inte någon strejk.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA