Nytt stöd för att motverka trakasserier

HÖGSKOLAN2024-02-14

Forskningsprojektet Unisafe har tagit fram en verktygslåda för att stötta lärosäten i arbetet med att förebygga genusbaserade trakasserier och våld. Materialet innehåller bland annat guider, fakta och statistik samt goda exempel på hur problemen kan motarbetas.

62 procent av de 42 000 studenter och anställda på universitet i Europa som deltagit i en studie inom ramen för det treåriga EU-stödda projektet Unisafe uppger att de har upplevt genusbaserade trakasserier eller våld under sin tid inom akademin, skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Projektet har använt en bred definition av begreppet genusbaserat våld. Enligt pressmeddelandet innefattar det fysiskt eller psykiskt våld, olika former av sexuella trakasserier, handlingar med syfte att skada någon ekonomiskt samt onlinevåld. I definitionen ingår också vad som kallas strukturellt våld, exempelvis angrepp på genusstudier som forskningsdisciplin.

Sofia Strid är universitetslektor vid Göteborgs universitet och har varit vetenskaplig ledare i projektet. I pressmeddelandet kommenterar hon undersökningens resultat:

”Den akademiska miljön är unik, där strukturella ojämlikheter och elitism kan öka problemet med genusbaserat våld”, konstaterar Sofia Strid.

I projektet har forskarna funnit att många lärosäten saknar riktlinjer och arbetssätt vad gäller genusbaserade trakasserier och våld. För att underlätta i det arbetet har man därför tagit fram en verktygslåda som kan användas av både arbetsgivare och fackligt förtroendevalda.

Verktygslådan innehåller fakta och statistik, guider för att komma i gång och inspirerande exempel.

I Sverige har även Örebro universitet deltagit i projektet. Flera andra europeiska universitet och institut, bland annat i Tyskland, Frankrike och Storbritannien, har också funnits med i projektet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA