Nytt stöd för klimatanpassning av statens hus

KLIMAT2020-08-18

Naturvårdsverket introducerar ett nytt metodstöd för klimatanpassning av statens fastigheter. Syftet är att stimulera myndigheterna att arbeta med klimatanpassning av statlig egendom.

Naturvårdsverket presenterar ett metodstöd som är framtaget för att underlätta klimatanpassning av statlig egendom. Stödet riktar sig enligt ett pressmeddelande till statliga myndigheter som arbetar med klimatanpassning av sina fastighetsbestånd.

Det förändrade klimatet med varmare temperaturer och ökad risk för extrema väderförhållanden kommer enligt Naturvårdsverket att ställa nya krav på hur staten förvaltar sin egendom. Därför har Naturvårdsverket, tillsammans med Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kronobergs, Norrbottens och Uppsala län drivit en särskild arbetsgrupp för att ta fram förslag till klimatanpassning av statlig egendom.

Arbetsgruppen har utrett hur myndigheter kan sätta igång arbetet med att klimatanpassa statlig egendom enligt den nya klimatanpassningsförordningen. Arbetet har resulterat i ett metodstöd riktat till myndigheter som påbörjar arbete med att genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser av sina fastighetsbestånd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA