Nytt stöd för klimatanpassning av statens hus

KLIMAT2020-08-18
Naturvårdsverket introducerar ett nytt metodstöd för klimatanpassning av statens fastigheter. Syftet är att stimulera myndigheterna att arbeta med klimatanpassning av statlig egendom.

Naturvårdsverket presenterar ett metodstöd som är framtaget för att underlätta klimatanpassning av statlig egendom. Stödet riktar sig enligt ett pressmeddelande till statliga myndigheter som arbetar med klimatanpassning av sina fastighetsbestånd.

Det förändrade klimatet med varmare temperaturer och ökad risk för extrema väderförhållanden kommer enligt Naturvårdsverket att ställa nya krav på hur staten förvaltar sin egendom. Därför har Naturvårdsverket, tillsammans med Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kronobergs, Norrbottens och Uppsala län drivit en särskild arbetsgrupp för att ta fram förslag till klimatanpassning av statlig egendom.

Arbetsgruppen har utrett hur myndigheter kan sätta igång arbetet med att klimatanpassa statlig egendom enligt den nya klimatanpassningsförordningen. Arbetet har resulterat i ett metodstöd riktat till myndigheter som påbörjar arbete med att genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser av sina fastighetsbestånd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.