Ohälsan kräver samförstånd

TCO2003-06-26

- Det vi ser nu är en kuslig spegelbild av massarbetslöshetens nittiotal. En miljon människor går inte till jobbet; 80 procent av dem är sjukskrivna eller förtidspensionerade och 20 procent är arbetslösa, sa Sture Nordh när han öppnade TCO-kongressen i Stockholm i dag.

TCO-ordföranden Sture Nordh påpekade att vi vet att det finns många skäl till ohälsan, att orsakerna är sammansatta.

- Alla är inte sjuka i strikt medicinsk mening. Men vi vet att ohälsan och utanförskapet har blivit deras fängelse.

Han menade att vi måste minska ohälsan om vi ska kunna öka arbetsutbudet och därmed också den ekonomiska tillväxt som behövs för att klara välfärden.

- Vi behöver ett samförstånd i dessa frågor som sträcker sig längre än till den nuvarande majoritetens förutsättningar. Vi behöver fler politiska partier, fack och arbetsgivare som är beredda att ta ansvar.

TCO-kongressen pågår i Norra Latin i Stockholm till och med torsdag. Den ska behandla bl a ett ekonomiskt tillväxtprogram och TCOs verksamhet, ekonomi och stadgar. Bland motioner som ska behandlas märks en om en aktiv mediepolitik och en om meddelarfrihet för anställda i privata företag.

Kongressen har 138 ledamöter (inklusive TCO-styrelsen).

ST företräds av nio ombud, utöver ST-ordföranden Annette Carnhede, som ingår i TCO-styrelsen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA