Ökningen av kvinnliga professorer har avstannat

HÖGSKOLAN2024-03-26

Bara 2 av 33 lärosäten har nått sina mål när det gäller att rekrytera kvinnliga professorer, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Inte heller när det gäller biträdande lektorer har målen nåtts.

Kvinnor har alltid varit underrepresenterade bland landets professorer, men andelen kvinnor har ökat över tid, skriver UKÄ i sin rapport. 2001 var andelen kvinnor bland professorerna 14 procent. 2022 hade den ökat till 31 procent. UKÄ konstaterar att ökningen avstannat den senaste fyraårsperioden, men anser att det är för tidigt att avgöra om det är ett trendbrott eller enbart en fluktuation.

Regeringen har satt upp målet att hälften av de nyrekryterade professorerna 2030 ska vara kvinnor. 33 lärosäten har fått egna specifika mål under perioden 2021–2023. Nu visar UKÄs utvärdering att det bara är ett enda av de 29 lärosätena i gruppen universitet och högskolor som nått sitt mål. På Högskolan Dalarna var åtta av de tio nya professorer som anställdes under perioden 2021–2022 kvinnor.

Regeringen har även gett lärosätena mål när det gäller inrättande av biträdande lektorer. Syftet är att göra vägen till tillsvidareanställning mer överskådlig och transparent. Enligt UKÄs analys har de som varit biträdande lektorer fått en snabbare och tydligare karriär än andra meriteringsanställda.

15 universitet har haft specifika rekryteringsmål för andelen biträdande lektorer under perioden 2021–2024. Bara två av dem har nått sina mål, Karolinska institutet och Mälardalens universitet.

De stora breda universiteten, de fackinriktade universiteten och de nya universiteten underskrider sina mål i ungefär lika hög grad, konstaterar UKÄ. Måluppfyllelsen kan enligt myndigheten inte heller förklaras av vilka forskningsämnesområden som dominerar på respektive lärosäte.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA