Osäkert kring Agenda 2030 i staten

HÅLLBARHET2019-10-31
De flesta myndigheter använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Men aktiviteterna har oftast inte haft någon genomgripande påverkan på aktörernas arbetssätt eller prioriteringar, enligt en delrapport från Statskontoret.

Agenda 2030 är en handlingsplan för global hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FNs generalförsamling. Agendan har 17 mål och 169 delmål och syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten, skriver Statskontoret i sin delrapport om hur det går med arbetet med Agenda 2030.

Enligt rapporten använder en majoritet av myndigheterna, kommunerna och regionerna Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Det vanligaste är interna aktiviteter för att höja medarbetarnas kunskap om agendan och dess relation till den egna verksamheten. Statskontorets bedömning är att de flesta aktiviteter i liten utsträckning faktiskt utvecklar aktörernas hållbarhetsarbete.

Enligt Statskontoret är de verksamhetsförändringar som genomförts oftast ytliga. Ett skäl är att många myndigheter, kommuner och regioner inte uppfattar att deras verksamheter ska förändras som en följd av arbetet med agendan.

De statliga myndigheterna har svårt att ta till sig och förstå regeringens ambition om att myndigheterna ska använda politiken för global utveckling, PGU, som verktyg för att genomföra Agenda 2030, anser Statskontoret. Bara en av fem myndigheter uppger att de använder PGU i arbetet med Agenda 2030. Men också de myndigheterna är enligt rapporten osäkra på hur kopplingen mellan PGU och Agenda 2030 är tänkt att fungera. Enligt myndigheten behöver regeringen utveckla sin styrning av myndigheternas arbete med agendan.

Länsstyrelserna har genom regleringsbrev fått i uppgift att verka för att nå målen i Agenda 2030 och sprida information om agendan på regional och lokal nivå. Men också här är Statskontorets bedömning att det främst har handlat om interna aktiviteter för att höja medarbetarnas kunskap om agendan och de globala målen.

Aktörer från olika sektorer måste samverka för att nå målen i Agenda 2030. Enligt Statskontoret har agendan fungerat som ett stöd för myndigheter, kommuner och regioner att arbeta tillsammans med frågor om hållbarhet. Men det är få myndigheter som uppger att de använt regeringens handlingsplan för Agenda 2030 i det arbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.