Pär Nuder vill öka regeringens makt

NYHET2004-09-02
De svenska ämbetsverken har blivit alltför självständiga och den statliga styrningen måste förbättras, skriver samordningsminister Pär Nuder i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Pär Nuder knyter an till Ansvarskommitténs arbete att se över den svenska offentliga samhällsorganisationen. En av dess uppgifter är att studera statens roll och uppgifter.

Han påpekar, som ansvarigt statsråd, att ämbetsverken har utvecklat en självständighet som enligt många bedömare går långt utöver vad grundlagsfäderna tänkte sig när de under 1960-talet diskuterade en revision av grundlagens regeringsform.

– Jag delar uppfattningen att olika regeringar under de senaste decennierna alltför litet styrt riket genom sina myndigheter, skriver Pär Nuder i debattartikeln. Han menar att regeringen har en grundlagsenlig rättighet – och skyldighet – att styra genom förvaltningsmyndigheterna och att det medvetet blandas ihop med att regeringen skulle försöka påverka myndighetsutövning i enskilda ärenden.

Budgetprocessen, speciallagar, instruktioner, regleringsbrev och mål- och resultatdialoger i all ära, anser samordningsministern, men han ställer sig frågan om regeringen har erforderliga verktyg för att styra eller om regeringen inte i tillräcklig utsträckning använder dessa instrument.

Pär Nuder skriver att han för egen del är övertygad om att förutsättningarna för den statliga styrningen måste förbättras, med direkt adress till Ansvarskommittén.

– Ytterst handlar det om att den politik som medborgarna har gett uttryck för i allmänna val också ska kunna få genomslag i verkligheten, understryker han.

Samordningsminister <br> Pär Nuder
<br>
Foto: Pawel Flato
Samordningsminister <br> Pär Nuder <br> Foto: Pawel Flato

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.