Pekar på brister i myndigheternas interna styrning

STATSFÖRVALTNING2021-06-07
CSN, Boverket och Riksarkivet hör till de tio myndigheter vars årsredovisningar för 2020 innehållit väsentliga fel, enligt Riksrevisionens årsrapport. Felen härrör till stor del från bristande intern styrning och kontroll, skriver Riksrevisionen.

I sin årliga rapport till riksdagen beskriver Riksrevisionen de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets granskningar av effektiviteten i staten och myndigheternas årsredovisningar.

I rapporten skriver Riksrevisionen att det krävs förbättringar inom flera områden, och lyfter bland annat fram svag intern styrning och kontroll, otydliga ansvarsförhållanden och underlag av låg kvalitet.

De effektivitetsgranskningar Riksrevisionen gjort under det gångna året visar att regeringens höjning av utgiftstaket till följd av coronapandemin saknar stöd i det finanspolitiska ramverket. Det riskerar enligt myndigheten att medföra mindre effektiva utgiftsprioriteringar framöver. Riksrevisionen anser att regeringen bör redogöra hur en återgång till överskottsmålet planeras.

Riksrevisionen anser också att effektiviteten i staten skulle öka om regeringen och myndigheter tar fram – och använder – beslutsunderlag av högre kvalitet när olika insatser utformas och genomförs, samt att uppföljning och utvärdering bör användas i större utsträckning.

När det gäller granskningen av myndigheternas årsredovisningar gör Riksrevisionen iakttagelsen att olika typer av bindande ekonomiska åtaganden är ett fortsatt problem.

”Det handlar framför allt om myndigheternas rutiner för uppföljning och kontroll av sin verksamhet, men även om regeringens styrning av myndigheterna. Dessutom ser vi att regelverken på området behöver förtydligas”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg saken i ett pressmeddelande.

För tio av 226 granskade myndigheter har Riksrevisionen lämnat en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det fanns väsentliga fel i årsredovisningen. Det gäller Boverket, CSN, Finansinspektionen, Länsstyrelsen i Blekinge län, MSB, Nationalmuseum, Riksarkivet, SMHI, Statens geotekniska institut och Svenska institutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.