Polisen i länen får halvårsbudget

POLISEN2008-12-03
Rikspolisstyrelsen har beslutat att under 2009 bara dela ut anslag till länspolismyndigheterna för ett halvår i taget. "En mycket speciell åtgärd, ett speciellt år", säger ekonomidirektören.

Trots att Polisen fått besked om att man får använda sin anslagskredit för att klara kostnaderna nästa år tänker Rikspolisstyrelsen bara dela ut pengar till länen för ett halvår i taget.

– Vi ser det här som ett undantagsår. Det är en mycket speciell åtgärd, ett speciellt år, säger Jan Andersson, ekonomidirektör på Rikspolisstyrelsen.

Han säger att skälet till beslutet är att Rikspolisstyrelsen under året ska utvärdera vilka ekonomiska effekter myndigheternas besparingsåtgärder fått. Andra osäkra faktorer är kostnaderna för det svenska EU-ordförandeskapet under andra halvan av 2009 samt kostnaderna för regeringens uppdrag om en ny satsning mot grov organiserad brottslighet.

– Men grundförutsättningarna är klara, vi ska anställa de polisaspiranter som går ut och vi ska inte säga upp civila utredare av medelsskäl.

Jan Andersson utesluter dock inte att poliser får göra civila utredares arbetsuppgifter, då många av Länspolismyndigheterna väljer att inte återbesätta tjänster när civila utredare går i pension.

– Vi får vara beredda på att poliser får utföra sådana arbetsuppgifter under det här året.

Han tycker inte att beslutet om att dela ut pengar halvårsvis ska ses som en misstroendeförklaring mot länspolismästarna, utan menar att Rikspolisstyrelsen väljer att se det som att de alla tar ett gemensamt ansvar.

I beslutet ingår att följa upp budgetutfall och flera andra faktorer varje månad. Och Jan Andersson är inte främmande för att budgeten kan komma att revideras under det första halvåret.

– Det gäller att använda pengarna där de bäst behövs.

ST inom polisväsendet är kritiskt mot beslutet om halvårsbudget.

– Det skapar panik och handlingsförlamning. Och hur ska man kunna göra en vettig planering för hela året när man bara fått pengar för halva, säger Maj Axelsson, ordförande för ST inom polisväsendet.

ST inom polisväsendet anser också att det inte är effektivt att poliser tas i anspråk för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver polisiär kompetens. 

– Om Polisen inte får ekonomiska förutsättningar för att behålla och nyrekrytera civil personal, anser vi att den beslutade ökningen av poliser inte ska fullföljas fullt ut, säger Maj Axelsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.