Bild: Michael Folmer/Mostphotos

Polismyndigheten når inte mål om fler poliser

POLISEN2023-02-17

Målet om 10 000 fler polisanställda till 2024/2025 kommer att nås, men inte målet att 70 procent av de anställda ska vara poliser. Den prognosen gör både Polisen och Brottsförebyggande rådet, Brå.

I dagsläget har Polismyndigheten över 35 500 anställda, varav 13 000 är civilanställda. Enligt en lägesrapport från Brottsförebyggande rådet kommer Polismyndigheten att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda, men inte målet för andelen av de anställda som ska vara poliser.

”Enligt vår bedömning kommer polisen inte att nå målet om att 70 procent av de anställda ska vara poliser, inom den tidsram som är satt. Att öka antalet poliser med nästan 7 000 på så kort tid var inte heller realistiskt”, konstaterar Mona Backhans, projektledare på Brå, i ett pressmeddelande.

Brå bedömer att myndigheten har vidtagit de åtgärder den kunnat för att nå polismålet, inom nuvarande system för grundutbildning till polis. Personaltillväxten ger också utrymme för en strukturerad och långsiktig satsning på brottsförebyggande arbete, men den är beroende av att området tydligt prioriteras, skriver Brå.

Polismyndigheten skriver i ett pressmeddelande att civila medarbetare anställdes i början av tillväxtperioden, och att det nu pågår ett intensivt rekryteringsarbete för att nå målet om fler poliser.

”Det har varit en medveten strategi att växa med civil kompetens inledningsvis för att möta det stora behovet av medarbetare inom bland annat utredningsverksamheten och vi ser fortsatt ett ökat behov av specialistkompetens. Framåt handlar den fortsatta tillväxten främst om att bli fler poliser för att stärka den lokala närvaron och det lokala polisarbetet”, förklarar Mattias Dejke, som är nationell samordnare för tillväxten, i pressmeddelandet.

Enligt Brå har Polismyndigheten följt regeringens prioriteringar när lokalpolisområden med utsatta områden har fått en större del av personaltillväxten. Men sammantaget har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som var tänkt, skriver Brå. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Stockholm utmärker sig negativt med mycket låg tillväxt.

”Polisregion Stockholm är såpass underbemannade att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för polisens brottsbekämpande förmåga totalt sett. Här behöver Polismyndigheten ta till kraftfulla åtgärder, för det är inte hållbart i längden att andra polisregioner ska bistå med personal för att hantera situationen i Stockholm”, framhåller Brås projektledare Mona Backhans.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA