Polisväsendet stötesten i förhandlingarna

AVTAL2003-12-09
Medlarna på det statliga myndighetsområdet höjde i sitt slutbud nivån för ett avtal 2002-2004. Problemen inom polisväsendet vill medlarna lösa med en utvecklingsplan.

Medlarna lämnade den 6 maj ett slutbud som parterna måste godta i sin helhet eller förkasta. ST och förhandlingskartellen OFR lämnar sitt svar den 17 maj. STs avdelningar tog ställning vid ett förhandlingråd på onsdagen den 15 maj, efter denna tidnings pressläggning.

Medlarbudet innebär en liten höjning av löneökningsutrymmet i förhållande till det som Arbetsgivarverket lämnade för några veckor sedan och som facken då förkastade.

Medlarna Rune Larsson och Gunnar Grenfors har också lämnat över skrivningar om löneutvecklingen inom polisväsendet till parterna att begrunda. Bakgrunden är att polisens högste chef  Sten Heckscher uttalat att det inte kommer att finnas något utrymme utöver ”avtalsgolvet” de närmaste åren inom polismyndigheterna.

Detta har varit en stötesten i avtalsförhandlingarna och medlarna ger Heckscher en knäpp på näsan. De statliga löneavtalen gäller generellt och alla anställda ska ha likvärdiga möjligheter till löneutveckling, skriver de i sin hemställan till parterna.

För att frigöra utrymme för löneökningar ska polisens verksamhet göras effektivare. Den metod medlarna föreslår är ett systematiskt utvecklingsarbete vid varje polismyndighet, där de anställda ges ett större inflytande än i dag.

Polisförbundets styrelse tar ställning till medlarbudet på förmiddagen den 17 maj. Dessförinnan har förbundet kontakter med arbetsgivarsidan inom polisväsendet om hur medlarnas intentioner skulle kunna genomföras på polismyndigheterna.

Fakta/medlarbudet

Avtalet gäller 1 april 2002 – 30 september 2004. Löneökningsutrymmet är 3,0 procent och därefter 3,3 procent under avtalsperioden – samma nivå som det bud Seko tidigare accepterat. Parterna får lokalt själva bestämma när löneökningarna ska falla ut, men om man inte kommer överens gäller 1 april 2002 och 1 juli 2003. Avtalsförslaget innehåller också en individuell löneökningsgaranti på 600 kronor under avtalsperioden och höjd semesterlön. Från dagens miniminivå på 810 kronor höjs semesterlönen i tre steg till lägst 935 kronor per dag från den 1 april 2004.

Till avtalet hör ett stort antal bilagor, bland annat om lokalt arbete kring lönebildning, eliminering av osakliga löneskillnader och arbetsmiljöarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.