Bild: Marta Kaszuba Åkerblom, Getty Images

Privata dataslagningar kan leda till åtal

SKATTEVERKET2024-04-08

En anställd på Skatteverket riskerar att anmälas till åtal för dataintrång sedan hon gjort 113 dataslagningar på sig själv och anhöriga i myndighetens system. Kvinnan har medgett att hon gjort slagningarna av privata skäl.

Under en fyraårsperiod, mellan 2020 och 2024, har den anställda kvinnan gjort ett hundratal slagningar i Skatteverkets verksamhetssystem för att söka information om sin man, sina barn och andra anhöriga, enligt en internutredning. Kvinnan ska också ha gjort slagningar på sitt eget personnummer.

I samtal med internutredarna och med sina chefer har kvinnan medgett att sökningarna inte har haft någon koppling till hennes arbetsuppgifter, utan att de har gjorts i privata syften.

Den anställda har bland annat velat se om deklarationer har kommit in. En av slagningarna ledde till exempel till att hon kunde påminna sin son om att lämna in en försenad deklaration. I många fall har kvinnan dock inte kunnat svara på varför hon gjort slagningarna eller vilken information hon sökt efter.

Enligt internutredningen har kvinnan bekräftat att hon känner till att anställda inte får göra dataslagningar i verksamhetssystemen, om de inte har koppling till ett ärende.

Kvinnan bedöms ha brutit mot flera av Skatteverkets riktlinjer och regler som rör statstjänstemannarollen, sekretess och it-användning, enligt internutredningen, som anser att de 113 slagningarna bör betraktas som dataintrång.

I en hemställan till Skatteverkets personalansvarsnämnd föreslår arbetsgivaren att den anställda anmäls till åtal eller att nämnden beslutar om en disciplinpåföljd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Pan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA