Regeringen flyttar fler jobb från Stockholm

OMLOKALISERING2018-01-23

Regeringen omlokaliserar 300 statliga årsarbetskrafter från Stockholms län. Däribland Myndigheten för tillgängliga medier, som i sin helhet flyttas till Malmö. Dessutom ska Sidas huvudkontor flytta från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

Myndigheten för tillgängliga medier ska flytta till Malmö.

– Det skapar så klart jättemycket oro och frågetecken. Det är väldigt konkret, det handlar om försörjning, säger Malin Elgborn, ordförande för myndighetens ST-avdelning.

Enligt regeringens besked ska flytten vara genomförd senast 31 december 2019.

– Det som händer nu är att alla börjar fundera på vilka villkor som gäller för dem. Man tänker på sin anställningstrygghet – och att det inte är så tryggt i staten längre, säger Malin Elgborn.

Den myndighet som står inför den största flytten, med 500 årsarbetskrafter, är Sida. Men flyttlasset går inte så långt, från Stockholms innerstad till förortskommunen Botkyrka.

»Det är också viktigt att staten ökar sin närvaro i storstädernas ytterområden«, skriver vice statsminister Isabella Lövin, MP, i ett pressmeddelande.

STs ordförande Britta Lejon är kritisk till det sätt statliga jobb flyttas på.

– Vi tycker självklart att det är viktigt med statlig service och närvaro i hela landet. Men det här är fel väg att gå. Det kostar pengar och det påverkar verksamheten negativt under en övergångsperiod. Och för våra medlemmar är det en otroligt stor omställning i livet, säger hon.

Hon ser hellre att staten anställer fler inom exempelvis Polisen, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan, Pos-ten och järnvägsunderhållet.

På presskonferensen sade civil­minister Ardalan Shekarabi, S, att rege­ringen ska komplettera omlokaliseringarna med en bättre styrning av de stora myndigheternas beslut om var de placerar sina kontor.

– Det ska inte vara någon smyg­centralisering och slentriancentralisering, sade Ardalan Shekarabi.

Utöver omlokaliseringarna ska rege­ringen även utöka Trafikverkets kontor i Kristianstad med 80 till 100 nya årsarbetskrafter.

Statliga jobb som omlokaliseras

  • Inspektionen för social­försäkringen: Hela myndigheten med 50 till 60 årsarbets­krafter till Göteborg.
  • Myndigheten för tillgängliga medier: Hela myndigheten med 100 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Arbetsmiljöverket: 25 års­arbetskrafter till Mölndal.
  • Kronofogden: 15 årsarbetskrafter till Kristianstad, 10 till Luleå och 10 till Sundsvall.
  • Sida: Hela myndighetens huvudkontor med 500 årsarbetskrafter till Botkyrka.
  • Swedac: 40 årsarbetskrafter till Borås.
  • Tillväxtverket: 10 årsarbetskrafter till Malmö.
  • Tullverket: 30 årsarbets­krafter till Malmö.

Dessutom ska Trafikverket utöka sin verksamhet på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter, senast 31 december 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Omlokalisering
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA