Bild: Getty Images

Regeringen föreslår höjda anslag till rättsväsendet

STATSBUDGET2023-09-20

Regeringen prioriterar rättsväsendet i budgetpropositionen för 2024. Myndigheterna i rättskedjan slipper det generella besparingskravet och deras förvaltningsanslag föreslås öka med sammanlagt 7,7 miljarder kronor.

En del av det ökade anslaget beror på den årliga pris- och löneomräkningen, som ska täcka stigande kostnader, men totalt 5,8 miljarder kronor ska kunna användas till utökad verksamhet inom Polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården. Större delen av de ökade anslagen är aviserade sedan tidigare.

Den största ökningen i kronor räknat går till Polisen, vars förvaltningsanslag nästa år föreslås bli 40,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,7 miljarder kronor jämfört med årets anslag.

Säkerhetspolisens anslag ökar enligt regeringens förslag med närmare 390 miljoner kronor, varav 180 miljoner kronor ska användas till att ”säkerställa operativ förmåga anpassad efter säkerhetsläget”.

Åklagarmyndigheten behöver förstärkas med mer personal, anser regeringen. För detta vill regeringen skjuta till 50 miljoner kronor, och totalt föreslås förvaltningsanslaget öka från 2,3 till 2,6 miljarder kronor. Även Ekobrottsmyndigheten föreslås få en anslagshöjning i samma storleksordning, från 953 till 1 079 miljoner kronor.

Domstolarna föreslås få cirka en halv miljard kronor mer än i år, vilket innebär en höjning med sju procent.

Som tidigare aviserats föreslår regeringen också en stor satsning på Kriminalvården, för att myndigheten ska kunna öka sin kapacitet. Anslaget höjs med 21 procent, från 13,4 till 16,1 miljarder kronor. Ytterligare stora höjningar aviseras för kommande år, vilket hänger samman med att regeringen planerar att lägga förslag om särskilda ungdomsfängelser samt skärpta straff för flerfaldig brottslighet och för vissa allvarliga brott.

Även Brottsförebyggande rådet, Brå, och Rättsmedicinalverket slipper det generella besparingskravet, men dessa myndigheter får inte anslagshöjningar i samma storleksordning.

Brå får ett tillskott på 25 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor avser ett utökat uppdrag till rådets Center mot våldsbejakande extremism. Uppdraget är att förhindra att offentliga medel ges till verksamheter med kopplingar till antidemokratiska miljöer.

Rättsmedicinalverket får inga nya resurser utöver uppräkningen enligt pris- och löneomräkningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA