Regeringen föreslår nya regler för tvångsmedel

BROTTSLIGHET2021-12-02
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att reglerna för användning av tvångsmedel uppdateras och anpassas till den tekniska utvecklingen. Det skulle bland annat innebära större möjligheter att komma åt information som skyddas med biometrisk inloggning.

Tillgång till elektro­nisk bevisning blir allt viktigare i brotts­utred­ningar, men lag­stiftningen har släpat efter, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Därför föreslår regeringen att regelverket moderniseras så att polis och åklagare lättare ska kunna säkra elektro­niska bevis. Den tekniska utvecklingen och nya kommu­nikations­mönster har gjort att mycket av den information som tidigare varit tillgänglig för brotts­bekäm­pande myndigheter inte längre går att komma åt

I lagråds­remissen föreslår regeringen bland annat att de brotts­bekäm­pande myndigheterna lättare ska kunna komma åt information som är lagrad externt, till exempel i molntjänster. Det hand­lar också om nya möjlig­heter att förmå någon att öppna exempelvis en mobil­telefon med hjälp av biometrisk autenti­sering, till exempel finger­avtryck eller ansikts­igenkänning, för att ge tillgång till innehållet i mobilen.

Ett annat förslag är att förbudet mot beslag av meddelanden som skickats mellan den misstänkte och en närstående tas bort. I till exempel utredningar av brott i nära relation är sådana med­delanden ofta avgörande bevisning.

”Bestämmelserna om hus­rannsakan och beslag har i stora delar inte ändrats sedan 1940-talet. Nu ger vi de brotts­bekämpande myndig­heterna kraftfulla verktyg för att komma åt bevis”, framhåller justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.