Regeringen inrättar ny försvarsmyndighet

SAMHÄLLSSKYDD2018-01-15

Regeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. Enligt regeringen är det en viktig del av arbetet för att bygga upp ett modernt totalförsvar anpassat för vår tids hot.

Dagens omvärldssituation ställer krav på ett modernt psykologiskt försvar och därför kommer regeringen att inrätta en ny myndighet med detta ansvar, enligt ett pressmeddelande. Det psykologiska försvaret syftar till att säkerställa befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig, att säkerställa att saklig offentlig information snabbt och effektivt kan förmedlas även under störda förhållanden, samt att identifiera, analysera och möta påverkanskampanjer.

Enligt regeringen är Sverige väl rustat för att möta hotet att utomstående krafter ska försöka påverka den svenska valrörelsen. Det svenska valsystemet är robust och Sveriges underrättelsetjänster förvarnar när påverkansoperationer kan misstänkas. Flera myndigheter har fått höjda anslag för att ytterligare vässa sin förmåga, skriver regeringen. Valmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har särskilt ansvar för att motverka påverkan av det svenska valresultatet.

Också Regeringskansliet höjer inför 2018 års val sin förmåga att identifiera och skapa en helhetsbild av större incidenter inom informations- och cyberområdet, hur dessa hänger samman och hur de kan utnyttjas i påverkanssammanhang, skriver regeringen.

Under våren kommer regeringen också att bjuda in partiledarna, representanter för media och ägare av sociala plattformar för information och samtal om möjlig utländsk påverkan inför valet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA