Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
Bild: Casper Hedberg
Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

Regeringen kritiseras för styrning av Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2018-10-17

Rättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrningen av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.
”Redan när regeringen satte upp målet om att sänka sjukpenningtalet till 9,0 varnade vi för en rättsosäkerhet”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

Försäkringskassan utsätts ständigt för politiskt inflytande, trots att uppdraget varit i stort sett detsamma sedan myndigheten bildades 2005. Såväl i år som 2012 och 2016 har regeringen ändrat i regleringsbrevet och tillsatt ny generaldirektör för Försäkringskassan. 2012 beslutade regeringen att fokus skulle ligga på att öka förtroendet för myndigheten. 2016 ändrades fokus till rättssäkerhet och att sänka sjukpenningtalet till 9,0 dagar. 2018 förtydligades målet om att sänka sjukpenningtalet.

Under dessa år har inte lagarna och det regelverk som styr sjukförsäkringen ändrats, men regeringens styrning har fått stora konsekvenser för hur handläggarna använder lagens bedömningsutrymme. Något som på sikt kan skada rättssäkerheten och tilltron till socialförsäkringssystemet, slår Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, fast i en ny rapport.

Enligt Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, är resultaten av ISFs granskning ingen överraskning och ST har länge påtalat problemen med svängningarna i styrningen. Särskilt allvarligt ser förbundet på den rådande styrningen där regeringen satt upp som mål att sjukpenningtalet ska sänkas till 9,0 dagar år 2020.

– Försäkringskassans uppgift är att handlägga sjukpenningärenden och bedöma arbetsoförmåga utifrån gällande lagstiftning. Om det dessutom finns ett krav på att antalet sjukpenningdagar ska minska så blir det inte rättssäkert. Det sade vi redan 2015, säger Siv Norlin.

Hon menar att regeringen i stället för att lägga det kravet på Försäkringskassan borde se till så att sjukvården minskar vårdköerna och arbetsgivarna förbättrar arbetsmiljön.

Enligt ISFs rapport så har målet om att få ner sjukpenningtalet fått som konsekvens att handläggarna på Försäkringskassan lägger mer tid på att utreda rätten till ersättning, vilket ger mindre tid till samordningsuppdraget. Det innebär att handläggarna inhämtar fler uppgifter via telefon och i allt mindre utsträckning träffar de försäkrade.

Catarina Eklundh Ahlgren, som är tillförordnad generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen, skriver i sitt förord till rapporten att mediala uttalanden från regeringen och Försäkringskassans generaldirektör tolkas som direkta styrsignaler ute i den lokala verksamheten och påverkar hur handläggarna tillämpar regelverket. Hon menar att ISFs viktigaste slutsats av granskningen är att ”det behövs en långsiktig inriktning med tålamod och uthållighet i styrningen hela vägen från regeringen till den lokala hanläggningsverksamheten”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.