Regeringen stoppar utbyggnad av Operan

KUNGLIGA OPERAN2023-03-24

Regeringen går inte vidare med förslaget att bygga ut Kungliga Operan i Stockholm. Statens fastighetsverk får i stället uppdraget att ta fram ett nytt förslag till renovering.

En renovering av operahuset, som är trångbott och i dåligt skick, har diskuterats och utretts i tio års tid. Det finns bland annat behov av större utrymmen och en förbättring av arbetsmiljön.

Två förslag till utbyggnad respektive renovering har tidigare presenterats, men regeringen vill se ett tredje alternativ och har gett Statens fastighetsverk uppdraget att ta fram ett sådant.

Enligt regeringsbeslutet får renoveringsprojektet inte innebära att byggnadsvolymen ökar ”annat än i ringa omfattning”.

I en intervju med TT säger kulturminister Parisa Liljestrand, M, att den tidigare föreslagna utbyggnaden, som beräknas kosta runt 7 miljarder kronor, är orealistisk.

Statens fastighetsverk ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast 30 april i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kultur
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.