Regeringen vill att Statskontoret granskar Digg

MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING2022-12-08

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en analys av Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Regeringen vill få en löpande redovisning av Statskontorets arbete och en slutrapport senast 1 december 2023.

I uppdraget till Statskontoret specificerar regeringen ett antal punkter som Statskontoret särskilt ska uppmärksamma i sin analys:

  • Hur Digg fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser.
  • Ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning.
  • Hur Diggs samverkan med andra myndigheter, kommuner, regioner och andra organisationer är utformad och fungerar.
  • Om myndighetens interna styrning genomsyras av en god förvaltningskultur.
  • Om regeringens styrning är ändamålsenlig.

Enligt regeringens beslut ska Statskontoret föreslå åtgärder som regeringen och Digg kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka Diggs förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag.

Regeringen skriver i sitt uppdrag att det är angeläget att följa upp verksamhetsutvecklingen hos en nybildad myndighet som Digg, som inrättades 1 september 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.