Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen vill göra a-kassan inkomstbaserad

A-KASSAN2023-09-19

Regeringen vill reformera arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär bland annat att ersättningen från a-kassan ska baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för på arbetad tid.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och bättre bidra till omställning vid arbetslöshet. Ett led i regeringens planer för att uppnå detta är att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen föreslår regeringen att Sveriges a-kassor tillförs 50 miljoner kronor för 2024.

Ersättning grundad på inkomst i stället för på arbetad tid kommer enligt pressmeddelandet att innebära ett enklare regelverk, vilket kan resultera i kortare väntetider för utbetalning. Det ska enligt regeringen också motverka felaktiga utbetalningar och stärka arbetslinjen.

”Dagens arbetslöshetsförsäkring är krånglig och innebär en tung administrativ börda för arbetslösa, arbetsgivare och arbetslöshetskassor. En ny a-kassa bedöms leda till enklare administration och kortare väntetider, en stärkt arbetslinje och större möjligheter att motverka felaktiga utbetalningar”, kommenterar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, L, regeringens planer.

Reformerna av a-kassan medför också att vissa delar av aktivitetsstödet behöver anpassas och förändras. Regeringen avser att överlämna förslag om en reformerad arbetslöshetsförsäkring till riksdagen under 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA