Bild: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Regeringen föreslår sänkt a-kassa för långtidsarbetslösa

A-KASSAN2024-02-14

Regeringen föreslår att ersättningen från a-kassan ska baseras på inkomst i stället för på arbetad tid. Dessutom ska ersättningen sänkas stegvis för den som varit arbetslös i mer än 100 dagar, något som STs förbundsordförande Britta Lejon är mycket kritisk till. ”Det är helt fel väg att gå”, säger hon.

Regeringen och Sverigedemokraterna har tidigare aviserat att en större reform av arbetslöshetsförsäkringen är på väg. I dag presenterade de sina förslag, som bland annat innebär att a-kassan ska grundas på inkomst, i stället för på hur lång tid man har arbetat.

Regeringen föreslår även en nedtrappning av ersättningen från a-kassan för den som har varit arbetslös under en längre tid. Enligt förslaget ska ersättningen minska med tio procentenheter efter 100 dagar. Efter 200 dagar som arbetslös ska ersättningen minska med ytterligare med fem procentenheter.

Efter 300 dagar kan den arbetslöse få aktivitetsstöd, i stället för a-kassa. Även det stödet föreslås sänkas med fem procentenheter var hundrade dag ned till en lägsta nivå, som motsvarar 365 kronor per dag.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, L, sade vid en pressträff att det är nödvändigt med en nedtrappning av ersättningarna för att systemet tydligt ska uppmuntra arbetslösa att ta ett nytt jobb eller påbörja en utbildning.

Att personer som varit utan jobb i mer än 100 dagar i dag kan få en ersättning på 22 000 kronor i månaden under lång tid är inte rimligt, menar Johan Pehrson.

– I dag kan man under många år behålla en mycket hög ersättning och drivkrafterna till att söka nytt jobb eller utbildning blir för svaga, sade han vid pressträffen.

Men STs förbundsordförande Britta Lejon riktar hård kritik mot förslaget att sänka ersättningen redan efter 100 dagar.

– Att tro att folk som är arbetslösa ska kunna hitta ett nytt jobb inom tre månader, särskilt i en lågkonjunktur, är naivt. Det är väldigt oklokt. Det kommer bara att leda till att fler behöver skuldsätta sig eller att man får söka pengar hos socialtjänsten, säger hon.

Samtidigt föreslås en höjning av taket i a-kassan från dagens nivå på 33 000 kronor till 34 000 kronor per månad.

En övergång till en inkomstbaserad a-kassa föreslogs 2020 av en utredning som tillsatts av den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen. Det förslaget har bland annat välkomnats av den fackliga centralorganisationen TCO.

Utöver den sökandes tidigare inkomster ska även tiden som medlem i en a-kassa avgöra nivån på ersättningen.

Vid pressträffen underströk Johan Pehrson vikten av att fler ska kunna kvalificera sig till a-kassan. När reformen genomförts ska de som har svagare förankring på arbetsmarknaden i fler fall än i dag kunna få ersättning från a-kassan, enligt regeringen. Men tiden som ersättningen betalas ut blir kortare för dem än för personer som arbetat under en längre tid.

– A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter. Vem som helst kan bli av med jobbet och a-kassan behöver vara en trygghet för fler, sade Johan Pehrson.

Det föreslagna regelverket ska även förenkla administrationen av a-kassan, eftersom inkomstuppgifterna kan hämtas direkt från Skatteverket. Det kan leda till kortare handläggningstider hos a-kassorna och minska risken för felaktiga utbetalningar, menar regeringen.

Britta Lejon välkomnar regeringens ambition på den punkten och delar förhoppningen att förslagen kan minska administrationen och snabba på utbetalningarna från a-kassan.

– Att man vill underlätta för de sökande, arbetsgivarna och a-kassan, och att det därmed kan blir färre fel och att folk snabbare kan få sina pengar är positivt. Jag hoppas att det också blir resultatet. Det finns anledning att tro det, säger hon.

Det nya regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och förändringarna av aktivitetsstödet föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA