Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen vill skärpa kontrollen av kommunikation på ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-01-30

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ny lagstiftning för att skärpa kontrollen av elektronisk kommunikation på Statens institutionsstyrelses ungdomshem. ”Vi har sett barn och unga som har kunnat arrangera sina egna rymningar – nu sätter vi stopp för det”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, lagförslaget i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver regeringen att det finns ett stort behov av att öka tryggheten och säkerheten på de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Regeringen vill dela in ungdomshemmen i olika säkerhetsnivåer och koppla ungdomarnas tillgång till elektroniska kommunikationstjänster, som mobiler och internet, till säkerhetsnivån på hemmet.

Ingen ska placeras på ett särskilt ungdomshem som innebär mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet, skriver regeringen. Restriktioner ska stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden.

”De barn och unga som får vård på särskilda ungdomshem befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård och behandling. I vissa fall kan restriktioner krävas för att kunna upprätthålla just detta. Vi har sett barn och unga som har kunnat arrangera sina egna rymningar – nu sätter vi stopp för det”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, regeringens lagförslag i pressmeddelandet.

De flesta barn och unga på de särskilda ungdomshemmen vårdas på grund av sitt eget beteende med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. På särskilda ungdomshem vårdas också de som dömts till sluten ungdomsvård. I båda dessa grupper av barn och unga finns aktiva i kriminella nätverk med stort våldskapital, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Den som på grund av sitt eget beteende vårdas på ett hem med förhöjd säkerhetsnivå ska enligt lagförslaget bara få använda elektroniska kommunikationstjänster för att stå i förbindelse med en annan person med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av SiS. Egna mobiltelefoner ska omhändertas av SiS. Den som vårdas med stöd av LVU på hem utan förhöjd säkerhetsnivå ska få använda elektroniska kommunikationstjänster om det är lämpligt och som huvudregel få ha tillgång till sin egen utrustning.

Lagförslaget innebär också att att det införs två nya grunder för att vägra, begränsa eller på något annat sätt kontrollera elektronisk kommunikation och besök. Bland annat ska SiS kunna undersöka om besökaren är dömd eller misstänkt för brott samt utföra kroppsvisitation om det krävs av säkerhetsskäl.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft 15 maj 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA