Nya rutiner ska ge snabbare larm vid rymningar

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-01-12

I samverkan med Statens institutionsstyrelse, SiS, och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har Polismyndigheten tagit fram en nationell larmkedja som ska användas omedelbart när unga avviker från SiS-hem och HVB-placeringar.

Den nya enhetliga nationella larmkedjan ska innebära snabbare larm till Polisen om rymningar eller fritagningar från SiS ungdomshem och från hem för vård och boende, HVB-hem.

I ett pressmeddelande skriver Polisen att det krävs snabbare insatser för att hindra unga från att begå grova våldsbrott när kriminella nätverk rekryterar barn och unga i samhällsvård till att utföra mord och andra grova våldsbrott. 

”Det är ett nytt tillvägagångssätt vi sett det senaste året. När de unga värvats avviker de från placeringen – antingen på egen hand eller med hjälp – för att utföra uppdrag någonstans i Sverige. Därför är det helt avgörande att vi får veta det så fort som möjligt för att kunna stoppa dem”, framhåller Polisens kommenderingschef Hanna Paradis.

Antalet unga utförare av våldsdåd har ökat markant det senaste året. Vid ungefär var fjärde skjutning där någon dödats eller skadats finns enligt Polisens pressmeddelande misstänkta under 18 år. 

”I flera fall handlar det om tongivande aktörer i kriminella nätverk som från utlandet ger order om morduppdrag i Sverige”, konstaterar Hanna Paradis.

Med den nya larmkedjan ska en kedja av polisiära åtgärder aktiveras så fort Polisen får kännedom om att en ungdom i riskzonen för grov kriminalitet har avvikit från en placering. 

”Vi har snabbat upp vår reaktionskedja och har också ett förstärkt fokus på potentiella unga utförare. I princip varje vecka avvärjer vi planerade våldsbrott runt om i hela landet. Ibland sker det i sista minuten utanför en måltavlas adress när ungdomen både har ett vapen i fickan och en mordplan i mobilen”, förklarar Hanna Paradis.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA