Regeringen vill stärka säkerheten vid domstolar

DOMSTOLARNA2023-06-30

Den grova organiserade brottsligheten ställer domstolarna inför nya säkerhetshot, enligt regeringen. Nu ska Domstolsverket kartlägga hur säkerheten kan förstärkas.

Lagföringen av personer med kopplingar till grov organiserad brottslighet medför risker för medarbetare och besökare vid domstolarna, menar regeringen. Det är personer med en hög förmåga att använda otillåten påverkan som verktyg, vilket ökar rättsväsendets utsatthet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det är motivet till att Domstolsverket nu fått i uppdrag att kartlägga behovet av säkerhetshöjande åtgärder vid domstolarna. Domstolsverket ska också se över hur myndigheten kan utveckla sitt stöd till domstolarna i det före­byggande säkerhets­arbetet.

”Det är angeläget att säkerhets­arbetet intensi­fieras i takt med samhälls­utvecklingen och ligger steget före i syfte att upprätt­hålla en hög säkerhets­nivå i hela verk­samheten”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas i mars nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA