Regeringens hantering av bistånd brister

REGERINGEN2021-11-03
Regeringens hantering av biståndet till multilaterala organisationer har stora brister när det gäller mål och uppföljning, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

Varje år beslutar regeringen om drygt 16 miljarder kronor i så kallat kärnstöd till multilaterala organisationer, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Enligt myndighetens granskning saknar stödet tydliga mål, och det finns brister i både beredning och uppföljning. Sida, som också stöttar multilaterala organisationer, har enligt rapporten en mer ändamålsenlig hantering.

Det bistånd som Riksrevisionen granskat handlar om Sveriges anslag till stora multilaterala organisationer som FN och Världsbanken. Regeringen fattar beslut om pengar som går rakt in i organisationernas budgetar, så kallat kärnstöd, medan Sida beslutar om öronmärkt stöd till multilaterala organisationer, så kallat multi-bi-stöd.

Det handlar om ungefär hälften av det samlade svenska biståndet. Cirka 27 miljarder kronor ges årligen som stöd till multilaterala organisationer som FN, Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och globala fonder. Enligt granskningen saknas tydligt formulerade mål i de strategier som styr det kärnstöd som regeringen beslutar om.

”Det är redan från början en svår uppgift att följa hur svenska biståndspengar bidrar till de multilaterala organisationernas resultat. Det gäller särskilt kärnstödet. Just därför är det viktigt med väl underbyggda beslut och ändamålsenliga uppföljningar. Tydliga mål och god uppföljning bidrar till effektivitet”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Granskningen visar också att regeringens beslut, och underlagen från utrikesdepartementet, saknar information om vad som varit avgörande för vilka organisationer som ska få kärnstöd – och hur mycket pengar de ska få. Det saknas analyser av hur styrkor och svagheter med ett visst kärnstöd eller en viss multilateral organisation har vägts in i beslut, och det finns inte heller några dokumenterade riskanalyser, konstaterar Riksrevisionen.

När det gäller Sidas arbete med multi-bi-stödet bedömer Riksrevisionen att det i huvudsak är ändamålsenligt. Däremot anser myndigheten att det är oklart vad som ligger bakom Sidas riskbedömningar och hur Sida drar lärdomar från tidigare insatser när nya utformas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.