Riksdagen gör egen utredning om tvångsvård

VÅRD AV UNGA2021-05-10
Riksdagens socialutskott har beslutat att riksdagen ska utreda hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets beslut.

Tidigare statliga utredningar om omhändertagna barn och ungdomar har presenterats 2015 och 2021, men socialutskottets majoritet är inte nöjd med hur frågan har hanterats. Därför har utskottet beslutat att en ny utredning ska genomföras. Enligt ett pressmeddelande ska den bland annat analysera de tidigare utredningarnas olika förslag och de kritiska remissvar som lämnats på dem, samt föreslå nödvändiga lagändringar. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars nästa år.

Utredningen om tvångsvård för barn och unga föreslog 2015 att den nuvarande lagen om vård av unga, LVU, ska ersättas med en ny lag med barnet som rättighetsbärare. Syftet var att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården av barn och unga. I mars i år föreslog socialdepartementets utredare att barnets bästa inte ska vara avgörande om vård enligt LVU ska upphöra. Utredningen är fortfarande ute på remiss fram till i juni.

Majoriteten i socialutskottet anser enligt pressmeddelandet att det är ytterst angeläget att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU. För att öka tryggheten och stabiliteten för långsiktigt placerade barn vill utskottet att barnets bästa införs som ett självständigt rekvisit, ett särskilt villkor, i samband med att socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra. Tvärt emot det utredningsförslag som nu är på remiss.

Utskottet har beslutat att en extern utredare bland annat ska göra en djupare analys av utredningsförslaget från 2015 och föreslå hur regler bör utformas för att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Regeringspartierna S och MP reserverar sig mot utskottets beslut med hänvisning till den senaste utredningen. Om remissinstanserna anser att barnets bästa bör vara ett självständigt rekvisit anser de två partierna att regeringen på sedvanligt sätt kan överväga frågan inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.