Riksdagen oftare kritisk till EU-förslag

RIKSDAGEN2014-01-23
Allt fler av EUs lagförslag leder till synpunkter från den svenska riksdagen. Antalet motiverade yttranden från riksdagen till EU-kommissionen fördubblades mellan 2011 och 2012.

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, har följt upp användningen av EUs subsidiaritetsprincip, eller närhetsprincip, under 2012. Enligt den ska beslut fattas på lägsta effektiva nivå så nära medborgarna som möjligt. Under 2012 gjordes 125 subsidiaritetsprövningar i riksdagens utskott. Det är ungefär lika många som året innan. Men av dessa kom utskotten fram till att förslagen från EU i 20 fall stred mot den grundläggande subsidiaritetsprincipen, och att EU i praktiken lägger sig i frågor som borde avgöras på nationell eller lägre nivå. Det innebär en fördubbling jämfört med 10 fall under 2011.

I ett fall delades den svenska riksdagens synpunkter av så många nationella parlament att EU-kommissionen fick ett så kallat gult kort, vilket innebär att kommissionen får bakläxa och är tvingat att ompröva sitt förslag.

KU konstaterar att antalet förslag från EU-kommissionen med motiveringar ifråga om subsidiaritetsprincipen har ökat. KU anser att det är viktigt att kommissionen lämnar mer utförliga redogörelser för hur man resonerat för att komma fram till att förslagen är förenliga med subsidiaritetsprincipen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.