Riksrevisionen: Fler bör få sjukersättning

SJUKFÖRSÄKRING2018-04-24

De som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.

Riksrevisionen har granskat hur personer påverkas av avslagsbeslut om sjukersättning och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension. Som underlag använde man likartade ”gränsfall” som lämnats in för överprövning hos Försäkringskassan, och där handläggaren hade ett faktiskt utrymme att välja mellan bifall och avslag.

De som då nekades sjuk- eller aktivitetsersättning gjorde en ekonomisk förlust på i genomsnitt 125 000 kronor per år under de efterföljande tre åren. De fick också sämre hälsa i jämförelse med dem i gruppen som fick sin ansökan beviljad. Fler blev exempelvis inlagda på sluten vård för allvarliga psykiska sjukdomar.

Ett fåtal av dem som nekades ersättning lyckades öka sina arbetsinkomster, och bara undantagsvis kom de upp i inkomster som det går att leva på.

Sammantaget anser Riksrevisionen att effekterna är så negativa att det behövs lättnader. Och problemen handlar inte i huvudsak om hur Försäkringskassan tillämpar reglerna, sägs det i rapporten. Därför behövs regeländringar.

Regeringen har redan tillsatt en översyn av reglerna, och Försäkringskassan har lämnat förslag om ändringar som kan leda till att fler får ersättning. ”Våra resultat tyder på att det är rätt väg att gå”, skriver riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen föreslår också en lagbestämmelse som tvingar Försäkringskassan att göra särskilda utredningar om möjligheten att gå över till sjuk- eller aktivitetsersättning för dem som varit långvarigt sjukskrivna med sjukpenning. I dag finns en sådan regel i myndighetens interna vägledning, men få utredningar görs.

Det har lett till att många ligger kvar på sjukpenning under lång tid. Sedan den bortre tidsgränsen för sjukpenning togs bort 2016 har antalet som varit sjukskrivna i minst två år fördubblats, från 18 000 till 39 000 personer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA