Riksrevisionen: Fler bör få sjukersättning

SJUKFÖRSÄKRING2018-04-24
De som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.

Riksrevisionen har granskat hur personer påverkas av avslagsbeslut om sjukersättning och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension. Som underlag använde man likartade ”gränsfall” som lämnats in för överprövning hos Försäkringskassan, och där handläggaren hade ett faktiskt utrymme att välja mellan bifall och avslag.

De som då nekades sjuk- eller aktivitetsersättning gjorde en ekonomisk förlust på i genomsnitt 125 000 kronor per år under de efterföljande tre åren. De fick också sämre hälsa i jämförelse med dem i gruppen som fick sin ansökan beviljad. Fler blev exempelvis inlagda på sluten vård för allvarliga psykiska sjukdomar.

Ett fåtal av dem som nekades ersättning lyckades öka sina arbetsinkomster, och bara undantagsvis kom de upp i inkomster som det går att leva på.

Sammantaget anser Riksrevisionen att effekterna är så negativa att det behövs lättnader. Och problemen handlar inte i huvudsak om hur Försäkringskassan tillämpar reglerna, sägs det i rapporten. Därför behövs regeländringar.

Regeringen har redan tillsatt en översyn av reglerna, och Försäkringskassan har lämnat förslag om ändringar som kan leda till att fler får ersättning. ”Våra resultat tyder på att det är rätt väg att gå”, skriver riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen föreslår också en lagbestämmelse som tvingar Försäkringskassan att göra särskilda utredningar om möjligheten att gå över till sjuk- eller aktivitetsersättning för dem som varit långvarigt sjukskrivna med sjukpenning. I dag finns en sådan regel i myndighetens interna vägledning, men få utredningar görs.

Det har lett till att många ligger kvar på sjukpenning under lång tid. Sedan den bortre tidsgränsen för sjukpenning togs bort 2016 har antalet som varit sjukskrivna i minst två år fördubblats, från 18 000 till 39 000 personer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.