Regeringen vill se snabbare prövning

SOCIALFÖRSÄKRING2018-10-26

Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning behöver lättas upp. Riksrevisionen har föreslagit en tidsgräns för hur lång tid det ska få ta för Försäkringskassan att pröva ett ärende.

Riksrevisionen publicerade tidigare i år en granskning av hur personer påverkas av avslag på ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension. Myndigheten ansåg att effekterna är så negativa att det behövs lättnader.

Problemen handlar inte främst om hur Försäkringskassan tillämpar reglerna. Enligt rapporten behövs regeländringar.

Regeringen instämmer nu i Riksrevisionens iakttagelser i sitt yttrande till riksdagen. Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska under pågående sjukfall prövas utan onödigt dröjsmål, skriver regeringen och konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar ligger på låga nivåer. En översyn av regelverket för sjukersättningen har därför redan påbörjat, skriver regeringen.

Riksrevisionen föreslog också att regeringen borde uppdra till Försäkringskassan att ta fram en ny process för besluten om rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen tycker att det är en fråga för myndighetens interna styrning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA