Regeringen vill se snabbare prövning

SOCIALFÖRSÄKRING2018-10-26
Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning behöver lättas upp. Riksrevisionen har föreslagit en tidsgräns för hur lång tid det ska få ta för Försäkringskassan att pröva ett ärende.

Riksrevisionen publicerade tidigare i år en granskning av hur personer påverkas av avslag på ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension. Myndigheten ansåg att effekterna är så negativa att det behövs lättnader.

Problemen handlar inte främst om hur Försäkringskassan tillämpar reglerna. Enligt rapporten behövs regeländringar.

Regeringen instämmer nu i Riksrevisionens iakttagelser i sitt yttrande till riksdagen. Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska under pågående sjukfall prövas utan onödigt dröjsmål, skriver regeringen och konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar ligger på låga nivåer. En översyn av regelverket för sjukersättningen har därför redan påbörjat, skriver regeringen.

Riksrevisionen föreslog också att regeringen borde uppdra till Försäkringskassan att ta fram en ny process för besluten om rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen tycker att det är en fråga för myndighetens interna styrning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.