Sjuk- och aktivitetsersättningen ska utredas

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2020-03-27

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.

Förmånerna i sjuk- och aktivitetsersättningen ska ge hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Reglernas krav ska göras mer ändamålsenliga och i möjligaste mån ta vara på den försäkrades arbetsförmåga. TCOs samhällspolitiske chef Samuel Engblom utses till särskild utredare.

”Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet”, konstaterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, i pressmeddelandet.

Riksrevisionen har tidigare framhållit att det finns en betydande diskrepans mellan vad reglerna anger som krav för att beviljas sjukersättning och aktivitetsersättning, och de försäkrades möjligheter att försörja sig på arbetsmarknaden. Enligt Riksrevisionens granskning kan nekad ersättning få negativa konsekvenser för den enskildes hälsa. De negativa effekterna på inkomster och hälsa omfattar både män och kvinnor, hög- och lågutbildade samt inrikes och utrikes födda.

Utredaren ska lämna förslag för att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid. Reglerna ska bli mer ändamålsenliga och i möjligaste mån ta vara på den försäkrades arbetsförmåga. Samtidigt ska den grundläggande principen fortsatt vara att sjuk- och aktivitetsersättningen endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt.

Regeringen konstaterar att en väl fungerande sjukersättning förutsätter ett effektivt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Därför ska utredaren också se över hur samarbetet mellan myndigheterna inför beslut om sjuk- och aktivitetsersättning kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast 30 juli 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA