Annons:

Riksrevisionen vill se skärpt kontroll av lönesubventioner

ARBETSMARKNAD2023-11-23

Samhällets kontroll av subventionerade anställningar är inte effektiv, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. ”Här behöver regeringen och Arbetsförmed­lingen vidta åtgärder”, kommenterar riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner granskningen.

Enligt Riksrevisionens rapport berörs cirka 150 000 personer av lönesubventioner av olika slag. Subventionerna kostar 18 miljarder kronor per år.

Granskningen visar att den nuvarande utformningen av lönesubventioner både underlättar missbruk och gör att delar av kontrollen är ineffektiv. Samtidigt är subventionerade anställningar i ett internationellt perspektiv en stor del av den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Enligt Riksrevisionen fångar Arbetsförmedlingen upp många av de risker som är enkla att identifiera, medan myndigheten brister när det kommer till mer avancerade upplägg. Arbetsförmedlingens kontroller är enligt rapporten ineffektiva på grund av eftersatta it-system och tungrodd administration. Även om Arbetsförmedlingen har utvecklat sina arbetsmetoder för att upptäcka fel under den tid en subventionerad anställning pågår, tar det lång tid innan de misstänkta felen utreds. Utredarna gör få polisanmälningar och få personer blir dömda för bedrägeri eller bidragsbrott, konstaterar Riksrevisionen.

”Subventionerade anställningar hör till de statliga ersättningar som anses ha högst risk för felaktiga utbetalningar”, konstaterar riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i en text på myndighetens webbplats.

Utformningen av de subventionerade anställningarna medför också risker för missbruk, särskilt när det gäller nystartsjobben, påtalar Riksrevisionen. De som omfattas av insatserna är främst nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Lönebidrag är den vanligaste formen av stöd, följt av nystartsjobb.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över regelverken för lönesubventioner, och anser att systemet för återkrav av felaktiga utbetalningar bör ge Arbetsförmedlingen förutsättningar att effektivt kunna driva in felaktigt utbetald ersättning.

Arbetsförmedlingen uppmanas att se över handläggningsprocesserna för de subventionerade jobben i syfte att hitta tidstjuvar, att ta bort onödiga steg i handläggningen och förenkla för arbetsförmedlarna. Riksrevisionen föreslår också ett närmare samarbete med Polisen i hanteringen av anmälningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA