Risk för felbedömning av a-kassan vid studier

A-KASSA2019-11-13
Det finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.

I undantagsfall kan personer som studerar på deltid eller heltid samtidigt få a-kassa. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har granskat hur a-kassorna hanterar sådana ärenden och vilka svårigheter som finns i tillämpningen av regelverket.

IAF har granskat ärenden där a-kassorna har beviljat den sökande att studera jämsides med arbetslöshetsersättning. Myndigheten har granskat ärenden som rör omställnings- och deltidsstudier hos fyra a-kassor. Därför kan resultaten inte tillämpas generellt för alla a-kassor. De fyra a-kassor som granskades var Alfa-kassan, Akademikernas, Hotell- och restaurangs och Fastighets.

Enligt reglerna får studier bedrivas högst 50 procent av heltid, men de studier som ska bedömas är normalt inte definierade i relation till heltid.

Enligt granskningen har a-kassorna svårt för att definiera vad som är studier i arbetslöshetsförsäkringens mening. Det är också svårt att fastställa studiernas omfattning, framför allt när det gäller svenska för invandrare (sfi), samt nya webbaserade och flexibla studieformer. Enligt IAF är det stor risk för att a-kassorna gör olika bedömningar av vilka utbildningar som ska godkännas som omställningsstudier. Det får till följd att sökande med samma förutsättningar kan få helt skilda beslut.

IAF kritiserar Hotell- och restauranganställdas och Fastighets a-kassor för att de inte utreder omfattningen av sfi i relation till heltid i varje ärende. I stället går de efter antalet schemalagda timmar i veckan för att fastställa omfattningen.

Myndigheten kritiserar också Alfa-kassan för att i flera fall inte tillräckligt ha utrett studiernas omfattning. A-kassorna ska enligt IAF i varje ärende utreda omfattningen och om utbildningen hindrar den sökande från att söka och ta ett heltidsarbete.

Alla fyra a-kassor uppger att de rutinmässigt kontrollerar med Centrala studiestödsnämnden om den sökande får studiestöd, innan beslut om arbetslöshetsersättning. Men IAFs granskning visar att det ofta inte har gjorts någon kontroll av om den sökande får studiestöd. Enligt IAF räcker det inte att bara utgå från de sökandes egna uppgifter, utan att på något sätt kontrollera att de stämmer, eftersom det är viktigt att arbetslöshetskassorna gör vad de kan för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Det finns också risk för olika bedömningar i ärenden om heltidsstudier. Granskningen visar att a-kassorna ibland godtar ett intyg om att den sökande har varit registrerad som heltidsstuderande. Det räcker inte, anser IAF. A-kassorna måste utreda om den sökande kan ha studerat på heltid vid sidan av ett heltidsarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassan
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.